Το Δασαρχείο Αλμυρού της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού, σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ, για δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγωνδύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, που προβλέπεται να κατανεμηθούν στο Δασαρχείο Αλμυρού.

Βασικό κριτήριο για την κατάταξη των υποψηφίων θα είναι η εντοπιότητα και σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, αυτές θα καλυφθούν από υποψηφίους με μόνιμη κατοικία άλλου Δήμου και κατά σειρά προτεραιότητας της Π.Ε. Μαγνησίας και έπειτα άλλης Π.Ε. της χώρας.

Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων που πληρούν το βασικό κριτήριο, ως δεύτερο κριτήριο επιλογής είναι ο μεγαλύτερος βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος/Απολυτηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να έχουν φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης και να μην έχουν κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α΄26), με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α΄65).

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ καθώς και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση :
[email protected] από Τετάρτη 11/10/2023 μέχρι και Δευτέρα 16 /10/2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (με υπόδειγμα Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ