Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για μικρά δάνεια ύψους έως 25.000 ευρώ με ευνοϊκούς όρους σε αγρότες και γεωργικές μεταποιητικές επιχειρήσεις μέσω του νεοσύστατου Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

Μάλιστα, για πρώτη φορά εγκαινιάζεται η πλατφόρμα KYC από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, με απλές διαδικασίες, να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους με μία και μόνο αίτηση. Εφόσον δε κριθούν επιλέξιμοι, γεγονός που προϋποθέτει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και χωρίς εκκρεμότητες στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, η αίτησή τους για τη χρηματοδότηση θα είναι ταυτόχρονα διαθέσιμη σε όσες τράπεζες εκείνοι επιλέξουν.

Δικαιούχοι

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι αγρότες και μεταποιητικές επιχειρήσεις μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (www.hdb.gr), για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

Υποβάλλοντας τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα KYC, ενημερώνονται με ταχύτητα για την επιλεξιμότητά τους ώστε να τύχουν των χρηματοδοτήσεων που προσφέρει το Ταμείο.

Οι συνολικοί πόροι που θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του Ταμείου φτάνουν τα 21,5 εκατ. ευρώ και προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Από αυτά, τα 15 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την παροχή χρηματοδοτήσεων για τη δράση που αφορά σε επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Δράση 4.1.4) και τα υπόλοιπα 6,5 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση δράσεων για επενδύσεις σε μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό (Δράση 4.2.4.).

Το συνολικό ποσό θα διατεθεί στο λογαριασμό του Ταμείου σε 4 ισόποσες δόσεις, με την προϋπόθεση να έχει επιτευχθεί η δέσμευση συγκεκριμένων προκαθορισμένων ποσοστών για τη χορήγηση δανείων.

Όροι χρηματοδότησης

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν μέσω του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας να λάβουν μικρά δάνεια επιμερισμένου κινδύνου με ελάχιστο ύψος χρηματοδότησης τις 3.000 ευρώ και μέγιστο τις 25.000 ευρώ. Μάλιστα, για τα δύο πρώτα χρόνια τα δάνεια θα έχουν μηδενικό επιτόκιο, εφόσον βέβαια ο δανειολήπτης δεν παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημέρων, ενώ για τα υπόλοιπα χρόνια θα χρηματοδοτείται άτοκα το 50% του κάθε δανείου. Παράλληλα, καλύπτεται το κόστος διαχείρισης του Ταμείου εκ μέρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενώ δίνεται και επιχορήγηση έως 300 ευρώ για την παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης.

24 έως 60 μήνες

Η διάρκεια της χρηματοδότησης κυμαίνεται από 24 έως και 60 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος, η οποία ωστόσο δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα δύο έτη. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης της τελευταίας δόσης δανείου ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου του 2025.

Δικαιούχοι

Για τη δράση 4.1.4 που αφορά σε επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι δικαιούχοι πρέπει να είναι:

• είτε επαγγελματίες αγρότες (για τα φυσικά πρόσωπα να είναι επικεφαλής της αγροτικής εκμετάλλευσης, ενώ για τα νομικά πρόσωπα να έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργία),
• είτε νέοι αγρότες,
• είτε οντότητες που χαρακτηρίζονται ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση,
• είτε συλλογικοί αγροτικοί φορείς (γεωργικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανισμοί παραγωγών, καθώς και ενώσεις οργανισμών παραγωγών).

Δεδομένου ότι τα δάνεια χορηγούνται από τις τράπεζες, οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν κάποια τραπεζικά κριτήρια. Αυτό σημαίνει ότι οι αγρότες με «κόκκινα» δάνεια δεν έχουν τη δυνατότητα ένταξης στο μηχανισμό.

Σημειώνεται ότι, εξαιρουμένων των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των συλλογικών αγροτικών φορέων, οι υποψήφιοι τελικοί αποδέκτες θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση για καταβολή άμεσων ενισχύσεων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), ενώ το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσής τους θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 8.000 ευρώ.

Χρηματοδοτικό κενό 14 δισ. ευρώ

Στόχος του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου είναι να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό στον αγροτικό τομέα, το οποίο εκτιμάται στα 14 δισ. ευρώ.

Άλλωστε, το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας έρχεται μετά την απροθυμία των τραπεζών που συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης ύψους 480 εκατ. ευρώ να χορηγήσουν δάνεια σε αγρότες, ομάδες παραγωγών, αλλά και μεταποιητικές επιχειρήσεις, καθώς θέτουν αυστηρά κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης μπορούν να χορηγηθούν δάνεια με χαμηλό επιτόκιο, μειωμένες απαιτήσεις για εξασφαλίσεις, η διάρκεια αποπληρωμής τους αγγίζει τα 15 έτη, ενώ υπάρχει και 5ετής περίοδος χάριτος.

Το συγκεκριμένο εργαλείο παρέχει ουσιαστικά εγγυήσεις για κάλυψη νέων δανείων από 10.000 ευρώ έως 5 εκατ. ευρώ, ενώ οι χρηματοδοτήσεις χορηγούνται για την κάλυψη των πάγιων δαπανών και των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 2014 – 2020 (Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίησης), καθώς και με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης για δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την υλοποίηση αγροτικών επενδύσεων που αφορούν στην αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα), κτιριακών υποδομών, αλλά και αγροτικών φωτοβολταϊκών (netmetering).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here