Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αλμυρού για το 2023, χωρίς αναμόρφωσή του μετά την παρατήρηση του Παρατηρητηρίου για υπέρβαση εσόδων κατά 626.500 ευρώ. Μετά την ομόφωνη έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή, θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση, ενώ να αναφερθεί ότι το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 28.246.495,52 ευρώ, ενώ τα έξοδα σε 32.563.457,20 ευρώ.
Ο δήμαρχος Αλμυρού και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Βαγ. Χατζηκυριάκος στην εισήγησή του ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καταρτίσαμε σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.
Στη γνώμη του Παρατηρητηρίου για τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλμυρού έτους 2023 αναφέρεται η τήρηση των οδηγιών, πλην ενός κριτηρίου που αφορά στην ομάδα εσόδων Ι. Στο συγκεκριμένο κριτήριο αναφέρεται υπέρβαση των εσόδων κατά 626.500,21 ευρώ. Η διαφορά αυτή προκύπτει από αύξηση των εσόδων του Δήμου στα δημοτικά τέλη και φόρους.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Αλμυρού, για αρκετά έτη, τα έσοδα από τα δημοτικά τέλη και φόρους, τα οποία εισπράττονται από τη ΔΕΗ, αλλά δεν αποδίδονται στον Δήμο λόγω κρατήσεων που αφορούν κατανάλωση ρεύματος, δικαιώματα ΟΤΑ, προμήθειες είσπραξης και αμοιβές ΣΥΔΙΣΑ, δεν τηρούνταν στους κωδικούς εσόδων και εξόδων που έπρεπε, αλλά στους κωδικούς, που αφορούν εισπράξεις υπέρ τρίτων και αποδόσεις σε τρίτους (εισπράξεις που γίνονται από τον Δήμο και ο Δήμος αποδίδει σε τρίτους).
Τα έσοδα αυτά για το έτος 2021 ανέρχονται στο ποσό των 628.752,71 ευρώ και για το 2022 στο ποσό των 649.915,03 ευρώ.
Το γεγονός αυτό, εκτός του ότι δεν τηρούνταν οι σχετικές διατάξεις που αφορούν στους ΚΑΕ των προϋπολογισμών των Δήμων, είχε ως συνέπεια να μην εμφανίζονται τα πραγματικά έσοδα και έξοδα στις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου.
Όταν καταρτήσαμε το σχέδιο του προϋπολογισμού 2023 γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι θα υπάρχει παρατήρηση στο συγκεκριμένο κριτήριο, διότι κατά την ενσωμάτωση του σχεδίου στη βάση δεδομένων δεν υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης επεξηγήσεων για τα ποσά που υπάρχουν στους κωδικούς.
Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν δεν πρόκειται για υπέρβαση των πραγματικών εσόδων του Δήμου. Δεν πρόκειται για υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά έσοδα και σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων των άρθρων 33 και 49 του Ν. 4270/2014, σύμφωνα με τις οποίες οι προϋπολογισμοί των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διέπονται από τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της ειλικρίνειας, της ενότητας, της καθολικότητας και της ακρίβειας».

πηγή:https://e-thessalia.gr/

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ