Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους αγρότες, αγροτικές επιχειρήσεις και κατόχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που επλήγησαν από τη θεομηνία – πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών από τις αρμόδιες Επιτροπές Κρατικής Αρωγής των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων που αφορούν γεωργικές γαίες, πάγιο κεφάλαιο, πρώτες ύλες και αποθηκευμένα προϊόντα των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων είναι τα εξής:
1. Αίτηση παροχής κρατικής αρωγής για την αντιμετώπιση ζημιών αγροτικής εκμετάλλευσης (χορηγείται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων)
2. Συγκεντρωτική κατάσταση των γεωργικών γαιών, του παγίου κεφαλαίου, των αποθηκευμένων προϊόντων και των πρώτων υλών που υπέστησαν ζημιές και αποτίμηση της ζημιάς κατά κατηγορία (Αρχική Αίτηση Δήλωση Ζημιάς – χορηγείται από τον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ)
3. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) (εκδίδεται ηλεκτρονικά με κωδικούς ΤΑXIS από: https://maae.minagric.gr/maae/).
4. Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (Δήλωση ΟΣΔΕ) 2023 (αναλυτική εκτύπωση)
5. Υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας GOV.GR ή Κ.Ε.Π. (χορηγείται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων).
6. Βεβαίωση τράπεζας (ή ηλεκτρονική βεβαίωση) με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) του δικαιούχου καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα (Όνομα Τράπεζας) στο οποίο ανήκει.
7. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΛΓΑ (εκδίδεται ηλεκτρονικά με κωδικούς ΤΑΧΙS από: https://www.gov.gr/…/elle…/asphalistike-enemeroteta-elga).
8. Φωτογραφίες ή βίντεο όπου αποτυπώνεται το μέγεθος της ζημιάς (εφόσον υπάρχουν).
Επί πλέον:
• Για πρώτες ύλες (φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λιπάσματα, ζωοτροφές, κλπ), εμπορεύματα και αποθηκευμένα προϊόντα (εξ αγοράς): Παραστατικά αγοράς στο όνομα του δικαιούχου (πριν την ημερομηνία ζημιάς).
• Για αγροτικά μηχανήματα και αγροτικά αυτοκίνητα: Άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του δικαιούχου, ασφάλεια, τιμολόγιο επισκευής (σε περίπτωση επισκευής).
• Για γεωτρήσεις: Άδεια χρήσης νερού στο όνομα του δικαιούχου ή βεβαίωση κατάθεσης της αίτησης υποβολής αιτήματος και φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος.
• Για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (δεν περιλαμβάνονται αυτές που αναγέρθηκαν με οικοδομική άδεια): Άδεια Λειτουργίας (σε ισχύ).
• Για παρόχθια αντλητικά συγκροτήματα: Βεβαίωση άρδευσης (Τ.Ο.Ε.Β) και φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος.
• Για κτιριακές εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβάνονται και αποθήκες): πρόσφατη εκτύπωση του Ε9.
• Για τις γεωργικές γαίες (έγγειο κεφάλαιο) που διαβρώθηκαν ή καλύφθηκαν με φερτά υλικά: Τίτλοι κυριότητας μεταγεγραμμένοι στο Υποθηκοφυλακείο.
• Ασφαλιστικό Συμβόλαιο: βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος εκτός ΕΛΓΑ.
Λοιπά δικαιολογητικά, όπως νομιμοποιητικά έγγραφα, τιμολόγια, κ.α., τα οποία καθορίζονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής για τις αγροτικές επιχειρήσεις, μπορεί να ζητηθούν επιπρόσθετα στο πλαίσιο ελέγχου νομιμοποίησης των δικαιούχων.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά σε ντοσιέ με λάστιχο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος απώλειας εγγράφων.
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου και Αναλήψεως, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, 38221 – ΒΟΛΟΣ
Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα μελών των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων: 2421352404, 2421352415, 2421352444, 2421352494, 2421352498, 2421352663.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ