Ξεκινά η ενεργοποίηση του  νέου ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027, με τις δύο πρώτες προσκλήσεις –  για voucher βρεφονηπιακών σταθμών και για δράσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας- να προωθούνται  μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023. Η ενεργοποίηση του  Προγράμματος, που παρουσιάστηκε σήμερα στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης  του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027, στο Βόλο, υπό τον Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκο,  σηματοδοτεί μια  νέα περίοδο παραγωγής έργων ουσίας   για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη στήριξη της κοινωνίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με   ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους  συνολικού ύψους 554 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένους κατά 31% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του   ΕΣΠΑ  Θεσσαλίας 2014-2020.

Το τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τους δείκτες προόδου  που παρουσιάστηκαν στην 6η Επιτροπή  Παρακολούθησης του Προγράμματος, παρουσιάζει απορροφητικότητα 71,2 % και ολοκληρώνεται ομαλά με πλήρη επίτευξη των στόχων του. Παράλληλα, τα νέα  έργα  που εντάσσονται και  ξεκινούν  με μεταφορά τους στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027  διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει κενό στην εξέλιξη υλοποίησης των έργων και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων απορρόφησης του  νέου Προγράμματος στα επόμενα, πρώτα έτη υλοποίησης του.

Κώστας Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας:

«Σήμερα ξεκινάμε τη διαδικασία ενεργοποίησης του νέου  ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, ένα ΕΣΠΑ προσαρμοσμένο στον άνθρωπο και τις ανάγκες του, ένα ΕΣΠΑ που δίνει ανάσα και οξυγόνο ελπίδας σε δύσκολες εποχές και αποδεικνύει ότι είμαστε ένα με την κοινωνία. Ένα Πρόγραμμα 554 εκατομμύριων ευρώ, αυξημένο κατά  31%, σε σχέση με το προηγούμενο. Σήμερα είναι μία ιστορική μέρα. Μαζί  γράφουμε ιστορία για τη Θεσσαλία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκο για την πολύ καλή,  γρήγορη, ουσιαστική και εποικοδομητική  συνεργασία, που οδηγεί σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Με τον Δημήτρη Σκάλκο σχεδιάσαμε και εφαρμόζουμε  μια διαδικασία build back better, με υπερδέσμευση 200%  στο τρέχον  ΕΣΠΑ, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε την δυνατότητα να προετοιμαστούν έγκαιρα τα έργα και να τα μεταφέρουμε στο  νέο Πρόγραμμα, χωρίς κενό υλοποίησης.  Το νέο ΕΣΠΑ έρχεται σ΄ ένα διαφορετικό περιβάλλον, στο οποίο καλούμαστε να δράσουμε. Έχουμε μπροστά μας μια νέα εποχή, η οποία απαιτεί ταχύτητα, συνεργασία, συνέργεια και απλοποίηση διαδικασιών. Κάποτε υπήρχε  σταθερότητα, σήμερα  υπάρχει μία συνεχής ρευστότητα. Όσο πιο γρήγορα γίνονται τα έργα, τόσο περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται,  τόσο ενισχύεται η τοπική  πραγματική οικονομία, τόσο αποδίδονται τα οφέλη των έργων στην κοινωνία. Για αυτό χρειάζεται να προχωρήσουμε γρήγορα.

Η πανδημία  προκάλεσε πρόβλημα  και καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων.

Η πρόοδος του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 – 2020

Ο προϋπολογισμός του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, ανέρχεται σε  376.696.492 € με συγχρηματοδότηση κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( ΕΚΤ).

Σήμερα :

– Έχουν ενταχθεί 9.065 έργα, δράσεις και επιχειρήσεις, προϋπολογισμού 681.648.358 € , ποσοστό 181 %

– Οι νομικές δεσμεύσεις (συμβάσεις που έχουν υπογραφεί) ανέρχονται συνολικά

σε 511.954.166 €, ποσοστό 136 %

– Οι δαπάνες ανέρχονται σε 268.326.034 €, ποσοστό 71,2 %

Προχωράμε στην   υλοποίηση, με έγκριση  Προγραμματικής Υπερδέσμευσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων, ποσοστού 200,38 % σε επίπεδο Προγράμματος, που αντιστοιχεί στην πρόοδο και στις προβλέψεις ολοκλήρωσής του στη λήξη της Περιόδου στις 31-12-2023, στο αποδεκτό ποσοστό τάξης 110% περίπου.

Υλοποιούνται έργα σε όλους τους τομείς του Προγράμματος που θα ολοκληρώσουν πλήρως το Πρόγραμμα στο 100% της απορρόφησης και με πλήρη επίτευξη των στόχων που έχει θέσει, ενώ παράλληλα εντάσσονται και ξεκινάνε έργα που με «μεταφορά» τους στο Νέο Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027, θα βοηθήσουν και κενό να μην υπάρχει στην εξέλιξη υλοποίησης έργων  και να επιτευχθούν οι στόχοι απορρόφησης του Νέου Προγράμματος στα πρώτα έτη» πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης

Το ΕΣΠΑ  Θεσσαλίας 2021-2027

Το  νέο Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021-2027, προϋπολογισμού  553.885.663 € , συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με 410.389.843 € (το 74,1% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος) και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο plus (ΕΚΤ+) με 143.495.824 € (το 25,9% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος).

Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε στις 5/9/2022 με Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι Στρατηγικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 είναι:

–  Ανάπτυξη ενός σύγχρονου, εξωστρεφούς και καινοτόμου παραγωγικού συστήματος.

–  Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,  μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και  αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

–  Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής  και των κοινωνικών υποδομών.

– Ενίσχυση των μεταφορικών υποδομών.

–  Περαιτέρω προστασία  και  ανάδειξη των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων.

Η κατανομή των πόρων του Προγράμματος ανά Προτεραιότητα είναι :

Π1. Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας (ΕΤΠΑ) 70.336.125 €

Π2. Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα (ΕΤΠΑ) 111.816.404 €

Π3. Βελτίωση μεταφορικών υποδομών και συνδεσιμότητας (ΕΤΠΑ) 40.578.533 €

Π4Α. Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (ΕΤΠΑ) 81.157.067 €

Π4Β. Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας (ΕΚΤ+) 140.522.500 €

Π5. Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις (ΕΤΠΑ) 99.191.969 €

Π6Α. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 7.309.742 €

Π6Β. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ 2.973.324 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 553.885.664 €

Ξεκινάμε σήμερα, με την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης να παρουσιάσουμε τα πρώτα στάδια ενεργοποίησης του Νέου Προγράμματος  που περιλαμβάνουν τα εξής:

-Πρώτες Εξειδικεύσεις και Κριτήρια Επιλογής πράξεων , ώστε να εκδοθούν άμεσα οι

Προσκλήσεις για δύο  σημαντικές δράσεις :  την εναρμόνιση  οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2022-2023 (πρόγραμμα  voucher  βρεφονηπιακών σταθμών)  και  ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών για διευκόλυνση πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Προχωρά ο Προγραμματισμός Προσκλήσεων 1ου τετραμήνου ενεργοποίησης, με πρόσθετες δράσεις που αφορούν σε έργα που προετοιμάζονται στο  ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 (ερευνητικές υποδομές, ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, διαχείριση αστικών υγρών αποβλήτων σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων) καθώς και  δράση Υποστήριξης του Περιφερειακού Μηχανισμού προώθησης της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Ξεκινάμε τις συνεργασίες μας με όλους τους φορείς  για το Νέο Πρόγραμμα και επικοινωνούμε τους στόχους και τις  δράσεις του.  Συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Ανάπτυξης, τα Υπουργεία που οι τομείς τους περιλαμβάνονται στο  Πρόγραμμα, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους φορείς: αυτοδιοίκηση, κοινωνία πολιτών, επιχειρήσεων, έρευνας, ώστε έγκαιρα και στοχευμένα  να εξειδικεύσουμε το Πρόγραμμα  και να ξεκινήσουμε την υλοποίησή του  με αποτελέσματα για το σύνολο της Θεσσαλίας και ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Στοχευμένα σχεδιάζουμε τις   Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (  Στρατηγικές ΒΑΑ στις 4 πόλεις και ΟΧΕ σε 2 + 2 περιοχές , Νήσων, Πολιτισμού-Τουρισμού και 2 Νέες που θα επιλεγούν μέσα από πολυκριτηριακό σύστημα αξιολόγησης)».

Δημήτρης Σκάλκος, Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ:

Σήμερα στο Βόλο, έχουμε μια διπλή Επιτροπή Παρακολούθησης καθώς  οδεύουμε στο τέλος μιας αρκετά δύσκολης Προγραμματικής Περιόδου, που ολοκληρώνεται κατά την εκτίμησή μου με απόλυτη επιτυχία. Ταυτόχρονα έχουμε την έναρξη μιας νέας Προγραμματικής Περιόδου, που  έρχεται να προσθέσει στα πολλά θετικά που έχει δώσει η Πολιτική Συνοχής σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και ενδεχομένως ακόμη περισσότερο στην χώρα μας.

Ο αγαπητός Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός ανέφερε ότι το ΕΣΠΑ είναι μια  διαρκής μάχη δυσκολιών. Το προηγούμενο διάστημα, η χώρα δέχτηκε  συγχαρητήρια για την επιτάχυνση της απορρόφησης. Τα τελευταία 2-2,5 χρόνια βρισκόμαστε  σταθερά στις τρεις πρώτες θέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πρόγραμμα μας εγκρίθηκε πρώτο,  παράλληλα   με τις γρήγορες εγκρίσεις των 13 Περιφερειακών Προγραμμάτων και των νέων Τομεακών Προγραμμάτων, ώστε να μην υπάρξει το παραμικρό χρηματοδοτικό κενό ανάμεσα στις δύο  Προγραμματικές Περιόδους.  Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προδημοσιεύσεις της νέας περιόδου. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ξεκινά η  υλοποίηση των Προγραμμάτων ένα έτος νωρίτερα.

Για να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, οι ίδιοι άνθρωποι κλήθηκαν να σηκώσουν το βάρος για την διπλή αυτή δουλειά. Αναφέρομαι στις Διαχειριστικές Αρχές,  τις επιτελικές δομές των συναρμόδιων Υπουργείων, τα στελέχη των δικαιούχων των φορέων.  Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τον κόπο τους.

Το νέο ΕΣΠΑ για τις Περιφέρειες έχει ουσιαστικές  διαφορές σε σχέση με το προηγούμενο. Ξεχωρίζω την  βαρύτητα που δίνεται στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με δομές και δράσεις που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο. Ξέρω πως στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Περιφερειάρχης δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτούς τους τομείς.

Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολύ καλή συνεργασία, θεωρώ αυτονόητο πως η στήριξη  θα συνεχίσει τόσο για το ασφαλές κλείσιμο της τρέχουσας περιόδου, όσο  και στο ξεκίνημα της επόμενης. Η εθνική γραφειοκρατία πολλές φορές δυσκολεύει τα πράγματα, δε πρέπει όμως να ξεχνάμε πως σε αυτήν την γραφειοκρατία προστίθεται και η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία. Χρειάζεται να είμαστε πιο ευέλικτοι.

Πέρα από το Κοινωνικό Ταμείο, το νέο ΕΣΠΑ  έχει δράσεις που μπορούν να  συμβάλλουν στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, στη  βελτίωση της ποιότητας  ζωής των πολιτών, στον  ψηφιακό μετασχηματισμό, στην  πράσινη μετάβαση, στην κυκλική οικονομία, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στη διαχείριση των στερεών  και υγρών αποβλήτων κ.α. Σας μεταφέρω τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έχουμε  διαχρονικά  μια  πολύ καλή και  αποτελεσματική συνεργασία που προδιαθέτει θετικά για την πορεία της νέας  Προγραμματικής Περιόδου».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ