Πρόταση για ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑΛ στον Αλμυρό, κατέθεσε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Δρ. Σωκράτης Σαβελίδης στο Δήμο Αλμυρού, αξιολογώντας, ότι πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους σε έκταση γεωργικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς δήμους της χώρας

Η πρόταση ίδρυσης Εσπερινού στο Δήμο Αλμυρού

  • Ο Δήμος Αλμυρού είναι ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας σε έκταση με κύρια χαρακτηριστικά τη γεωργική, την βιομηχανική αλλά και τουριστική παραγωγή. Έχει πληθυσμό περί τους 18.000 κατοίκους, αριθμός ο οποίος αν συγκριθεί με την έκτασή του δείχνει αραιοκατοικημένο Δήμο. Πράγματι, υπάρχει σημαντική συγκέντρωση πληθυσμού στο πολεοδομικό συγκρότημα Αλμυρού–Ευξεινούπολης, αλλά εξ ίσου σημαντικό μέρος του πληθυσμού (κυρίως εκείνο που ασχολείται με τη γεωργία, τη βιομηχανία και τον τουρισμό) είναι εξακτινωμένο περιμετρικά του Δήμου σε αποστάσεις που αγγίζουν τα 30 χλμ από τον Αλμυρό και 60 και πλέον χιλιόμετρα από τον Βόλο. Στην πόλη του Αλμυρού λειτουργεί Ημερήσιο ΕΠΑΛ της τάξεως των 300 έως 350 μαθητών τα τελευταία χρόνια, ενώ παλαιότερα λειτουργούσε και Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), η οποία καταργήθηκε -μαζί με όλες τις ΕΠΑΣ του ΥΠΑΙΘ- το 2014. Τέλος, δεν λειτουργεί, ούτε λειτούργησε ποτέ Εσπερινό ΕΠΑΛ στον Αλμυρό, ενώ στον Βόλο εδώ και πάνω από 30 χρόνια λειτουργούν 2 Εσπερινά ΕΠΑΛ με αριθμό μαθητών 550 έως 600 το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι καταρχάς υφίσταται σημαντική εκπαιδευτική ανάγκη για την κάλυψη των κατοίκων οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Εσπερινό ΕΠΑΛ, ενώ τα μόνα διαθέσιμα αντίστοιχα σχολεία στον νομό Μαγνησίας βρίσκονται σε απόσταση 60 με 70 χλμ. μακριά.
  • Όπως προαναφέρθηκε ο Δήμος Αλμυρού αποτελεί ένα εύρωστο πληθυσμιακό Δήμο χωρίς σοβαρή πληθυσμιακή διαρροή με τους κατοίκους να απασχολούνται σε έντονα παραγωγικές ασχολίες (αγροτικές, βιομηχανικές, τουριστικές και εμπορικές). Αυτό σημαίνει ότι υφίσταται κοινωνική ανάγκη ανάπτυξης, βελτίωσης και προσαρμογής στις νεότευκτες επιστημονικές και παραγωγικές αντιλήψεις μεγάλου μέρους του πληθυσμού, ώστε να τις αξιοποιήσουν στο επάγγελμά τους βελτιώνοντας το οικονομικά και διαχειριστικά. Βεβαίως, η ενασχόληση με το επάγγελμα σε αυτόν τον πληθυσμό αποτρέπει τη φοίτηση σε Ημερήσιο ΕΠΑΛ, και εφόσον δεν υφίσταται κοντινό Εσπερινό ΕΠΑΛ, είναι ουσιαστικά απαγορευτική για πολλούς. Αυτό σημαίνει ότι η ίδρυση ενός Εσπερινού ΕΠΑΛ στον Αλμυρό θα δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς επαγγελματίες να εντρυφήσουν στο επάγγελμά τους και να το βελτιώσουν αναπτύσσοντας και την τοπική οικονομία. Σημειώνεται ότι σε μεγάλη μερίδα εργαζομένων στη βιομηχανία, πιθανή τους ανέλιξη στα πράγματα του επαγγέλματός του συνυφαίνεται με την απόκτηση Πτυχίου ΕΠΑΛ. Τέλος, οι εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίες πρόκειται να καλύψει το προτεινόμενο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλμυρού δεν περιορίζονται μόνο στις προαναφερθείσες, αλλά εντοπίζονται και σε εκείνες κατά τις οποίες ενήλικες κάτοικοι- απόφοιτοι Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ άλλης εισικότητας, θα απευθύνονται στο Εσπερινό ΕΠΑΛ για σπουδές με στόχο τη λήψη Πτυχίου σε ειδικότητα η οποία μπορεί να βοηθήσει στην επαγγελματική του αποκατάσταση, καθώς οι σπουδές αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν στη Β΄ Τάξη και την Γ΄ ή μόνο στην Γ΄ τάξη του Εσπερινού ΕΠΑΛ.
  • Διαπιστώνουμε φοίτηση ενηλίκων έως και μεσηλίκων μαθητών στα Εσπερινά Σχολεία του Βόλου περίπου 25 με 30 τον αριθμό, οι οποίοι είναι αξιοσημείωτο ότι καθημερινά μπορεί να διανύουν και 80 χλμ για να φοιτήσουν σε Εσπερινό ΕΠΑΛ. Αυτό αποτελεί μία σπουδαία ένδειξη για τον συνολικό πληθυσμό των κατοίκων του Δήμου Αλμυρού που επιθυμεί να σπουδάσει σε Εσπερινό ΕΠΑΛ και δεν είναι δυνατή η σπουδή λόγω της μη λειτουργίας Εσπερινού ΕΠΑΛ στον Δήμο Αλμυρού.
  • Εξετάζοντας πληθυσμιακά χαρακτηριστικά των Δήμων Βόλου και Αλμυρού διαπιστώνουμε ότι μπορούμε να εκτιμήσουμε την λειτουργία Εσπερινού ΕΠΑΛ Αλμυρού με μαθητικό δυναμικό περί τους ογδόντα (80) μαθητές. Κάνοντας την ίδια αναλογική προσέγγιση στο μαθητικό πληθυσμό των ΕΠΑΛ των δύο Δήμων εκτιμούμε επίσης για την λειτουργία του Εσπερινού ΕΠΑΛ Αλμυρού της τάξεως των 80 μαθητών επίσης. Αν δε, σημειώσουμε ότι τα Εσπερινά ΕΠΑΛ του Βόλου λειτουργούν για πάνω από 30 χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων μαθητών έχει ήδη φοιτήσει σε αυτά, κάτι που δε συμβαίνει στον Δήμο Αλμυρού, διαπιστώνουμε ότι μπορούμε να εκτιμήσουμε για την ερχόμενη πενταετία τη λειτουργία ενός Εσπερινοί ΕΠΑΛ στον Αλμυρό με 80 έως 100 φοιτούντες μαθητές.
Στον Δήμο Αλμυρού υφίσταται σχολική κτιριακή δομή η οποία στεγάζει επαρκώς τη φοίτηση και τις διοικητικές διαδικασίες ενός από τα μεγαλύτερα ΕΠΑΛ της Μαγνησίας, του ΕΠΑΛ Αλμυρού, οι μαθητές του οποίου εξυπηρετούνται από ένα επίσης μεγάλο και επαρκώς εξοπλισμένο Εργαστηριακό (Ε.Κ.) για πλήθος τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ. Αυτό σημαίνει ότι δεν υφίσταται ανάγκη αναζήτησης κτηριακών δομών και εργαστηρίων για τη λειτουργία Εσπερινού ΕΠΑΛ στον Αλμυρό, καθόσον οι δομές και τα εργαστήρια που αξιοποιούνται από το πρωινό ΕΠΑΛ μπορούν να χρησιμοποιηθούν επαρκέστατα από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του προτεινόμενου Εσπερινού ΕΠΑΛ. Η λειτουργία του προτεινόμενου Εσπερινού ΕΠΑΛ προτείνεται να είναι από τις 18.00 έως τις 22.00-22.30.  Συνεπώς υφίσταται ένα και μόνο πρόβλημα, αυτό της επιβάρυνσης κατά ένα ποσοστό 30%-40% του προϋπολογισμού θέρμανσης και ηλεκτροφωτισμού του σχολικού συγκροτήματος, αφού το Εσπερινό ΕΠΑΛ λειτουργεί λιγότερες ώρες καθημερινά από το Ημερήσιο και επίσης το κτήριο θα έχει ήδη θερμανθεί από τη χρήση του τις πρωινές ώρες από το Ημερήσιο ΕΠΑΛ. Αυτό το ποσό οικονομικής επιβάρυνσης (χορηγείται από το Υπουργείο Εσωτερικών) σίγουρα δεν είναι ευκαταφρόνητο, αλλά αφενός θεωρούμε σίγουρο τον περιορισμό του λόγω της προσπάθειας εξοικονόμησης πόρων λόγω της ενεργειακής κρίσης, και αφετέρου θεωρούμε ότι αξίζει να ενισχυθεί η εκπαίδευση  και μέσω αυτής η τοπική οικονομία στον Δήμο Αλμυρού, όπως προβλέπεται να γίνει από την ίδρυση του προτεινόμενου Εσπερινού ΕΠΑΛ Αλμυρού.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ