Σχεδόν στα περσινά επίπεδα φαίνεται πως κινούνται οι δηλωµένες µε βαµβάκι εκτάσεις στο ΟΣ∆Ε για το έτος 2022, που υπολογίζονται περίπου στα 2,54 εκατ. στρέµµατα, σύµφωνα µε τις πληροφορίες.

Αυτό, αν δεν υπάρξουν αλλαγές από διορθωτικές πράξεις των παραγωγών και απώλειες σοδειάς λόγω καιρικών συνθηκών, προς ώρας δίνει την ειδική ενίσχυση κοντά στα 72 ευρώ το στρέµµα. Μια ενίσχυση, που πληρώνεται παραδοσιακά περίπου την 25η Μαρτίου.

Εν τω µεταξύ, κατά το σύνηθες, αυτή την περίοδο ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανήρτησε στη ∆ιαύγεια την εγκύκλιο µε την οποία καθορίζεται η ειδική ενίσχυση βάµβακος στα 73,4 ευρώ ανά στρέµµα για την περίοδο 2022-2023 µε την προϋπόθεση ότι η επιλέξιµη προς ενίσχυση έκταση δεν ξεπεράσει τα 2.500.000 στρέµµατα.

Στις υποχρεώσεις των βαµβακοπαραγωγών:

Οι παραγωγοί πρέπει να έχουν χρησιµοποιήσει αποκλειστικά πιστοποιηµένο σπόρο µε ελάχιστη ποσότητα 16 κιλών ανά καλλιεργούµενο εκτάριο ή 13 κιλών ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βάµβακος µε καταληκτική ηµεροµηνία σποράς την 31η Μαΐου του έτους εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά.
Η σπορά των επιλέξιµων εκτάσεων αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πρωτοτύπου τιµολογίου αγοράς ή τιµολογίου αγοράς- δελτίου αποστολής ή απόδειξη λιανικής πώλησης και βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία και καρτέλας σπόρου και εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 100.000 φυτών ανά εκτάριο ή 85.000 φυτών ανά εκτάριο για υβρίδια.
Οι παραγωγοί στη δήλωση ΟΣ∆Ε αναφέρουν το όνοµα της ποικιλίας του χρησιµοποιούµενου σπόρου, το όνοµα και τη διεύθυνση της εγκεκριµένης ∆ιακλαδικής Οργάνωσης, εφόσον ο παραγωγός είναι µέλος.

Να συγκοµίζουν και να παραδίδουν τουλάχιστον την ελάχιστη στρεµµατική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν, υπογράφοντας και την προβλεπόµενη σύµβαση αγοραπωλησίας µε την εκκοκκιστική επιχείρηση ή τη Συνεταιριστική Οργάνωση, που θα διαπραγµατευτεί την παραγωγή τους σε εκκοκκιστική επιχείρηση για λογαριασµό τους.
Να µην παραδίδουν σύσπορο βαµβάκι µε ποσοστό ξένων υλών µεγαλύτερο του 10% διότι δεν υπολογίζεται στη στρεµµατική απόδοση.

πηγή:agronews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ