Να επισπευστούν,  κατ’ εξαίρεση, οι  διαδικασίες  πρόσληψης τακτικού προσωπικού      από το ΑΣΕΠ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας,  ζήτησε ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός σε συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα υποστελέχωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας.  Το πρόβλημα, υπογράμμισε ο Κ. Αγοραστός, αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών της Περιφέρειας  και εμφανίζεται ακόμα πιο πιεστικό στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό ο Περιφερειάρχης ζητά:

– την επίσπευση, κατ εξαίρεση, των διαδικασιών πρόσληψης  τακτικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ και 

-την παραχώρηση δικαιώματος υπογραφής σε όσους προσληφθούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με 8μηνες συμβάσεις. 

Συγκεκριμένα,  για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε τακτικό και έκτακτο προσωπικό,   έχουν δρομολογηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω ΑΣΕΠ,  προσλήψεις  ως εξής: 

-Προσλήψεις τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο των Ε.Π.Π 2020 και 2021

Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων 2020 εγκρίθηκε  η κάλυψη 14 κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού  με νέα πρόσληψη, με κατηγορία εκπαίδευσης Π.Ε. εκ των οποίων οι 12 αφορούν  σε κλάδο Γεωτεχνικών με ειδικότητα Κτηνιάτρου.

Στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων του έτους 2021, εγκρίθηκε για την Περιφέρεια Θεσσαλίας η κάλυψη 8 κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού με νέα  πρόσληψη, με κατηγορία εκπαίδευσης Π.Ε., εκ των οποίων οι 5 αφορούν σε κλάδο Γεωτεχνικών με ειδικότητα Γεωπόνου.

-Προσλήψεις Έκτακτου Προσωπικού 

Προκειμένου  να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των φορέων, στο πλαίσιο της αριθ. Πρωτ. 14626/26-2-2021 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΩΔ4Δ46ΜΤΛ6-7Β0)  «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ Α και Β Βαθμού  και στα ΝΠΙΔ αυτών» δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου ή  με σύμβαση έργου, με έγκριση από την Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ, όπως ισχύει. 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανταποκρίθηκε με την υποβολή σχετικού αιτήματος συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) θέσεων,  ήτοι: δώδεκα κτηνίατροι, δύο μηχανικοί και ένας επόπτης δημόσιας υγείας. Με την υπ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./51/7275/26-5 έχουν εγκριθεί οι δώδεκα θέσεις κτηνιάτρων και έχουν προωθηθεί για έγκριση  στην αρμόδια επιτροπή και δύο θέσεις ακόμη από το συνολικό αίτημα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ