Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Αλμυρού ο προϋπολογισμός για το 2021, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 8.938.000 ευρώ.
Στον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του έτους 2021 στο σκέλος των εσόδων της χρήσης εκτός από τα τακτικά έσοδα και τα έσοδα από τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης προηγούμενων χρήσεων, περιλαμβάνεται ποσό επιχορήγησης από το ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση των ενταχθέντων έργων, αναλογούν ποσό για την αντιστροφή του ΦΠΑ των χρηματοδοτούμενων έργων, επιδοτήσεις ΟΑΕΔ, καθώς και το χρηματικό υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης.

Παράλληλα, στο σκέλος των εξόδων περιλαμβάνονται όλες οι λειτουργικές δαπάνες της Δ.Ε.Υ.Α, τα έξοδα μισθοδοσίας, ποσά για προμήθειες αναλώσιμων υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης, ποσά για πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ τρέχουσας χρήσης, αλλά και προηγούμενης, ποσό για πληρωμή οφειλών προς προμηθευτές προηγούμενων χρήσεων και επιδικασθέντα ποσά και έξοδα εκτέλεσης διαταγών πληρωμής, καθώς και τα τοκοχρεολύσια των δανείων. Έχουν συμπεριληφθεί ποσά για την κατασκευή των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, μετά των αναλογούντων ποσών Φ.Π.Α. καθώς επίσης και ποσά από Φ.Π.Α. προς απόδοση στο Δημόσιο, καθώς και λοιπών φόρων και τελών. Έχουν συμπεριληφθεί ποσά για μικροεπεκτάσεις δικτύων, επισκευές-συντηρήσεις, αγορά υδρομέτρων και αντλητικών συγκροτημάτων, ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και προμήθεια εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και προγραμμάτων Η/Υ για τη σωστή οργάνωση και λειτουργία του λογιστηρίου.

Σύμφωνα με την εισήγηση του γενικού διευθυντή κ. Κων. Μπέκα «για να μπορέσει η επιχείρηση να ανταπεξέλθει στα έξοδά της, παρά το γεγονός ότι έχουν συμπιεσθεί καθόσον λειτουργεί με χαμηλό μισθοδοτικό κόστος λόγω της υποστελέχωσής της, αλλά με υψηλό ενεργειακό λόγω τιμολόγησης της ΔΕΗ με οικιακό τιμολόγιο τόσο στις γεωτρήσεις όσο και στους βιολογικούς καθαρισμούς, πρέπει να προσπαθήσει να αυξήσει τα έσοδά της. Αυτό θα επιτευχθεί με την αντικατάσταση των προβληματικών υδρομέτρων για τα οποία καταγράφονται και χρεώνονται μηδενικές καταναλώσεις και την τοποθέτηση υδρομέτρων και τη χρέωση των καταναλωθέντων κυβικών μέτρων νερού σε όλα τα νομικά πρόσωπα που εξυπηρετούνται από τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης (Δήμοι, ναοί, σχολεία κ.λπ.) καθώς και στα δημοτικά πάρκα και πλατείες».

Ο ίδιος, επισήμανε ότι «θα πρέπει με κάθε τρόπο να εισπραχθούν οι σωρευμένες ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από τους καταναλωτές των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης που αυτή τη στιγμή είναι σε μεγάλα επίπεδα. Με την επίτευξη των ανωτέρω στόχων μόνο η ΔΕΥΑ Αλμυρού θα βρεθεί σε θέση να υλοποιήσει τον προϋπολογισμό της και να προσφέρει απρόσκοπτα και παραγωγικά τις υπηρεσίες της στους δημότες» συμπλήρωσε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ