Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει  τους ενδιαφερόμενους γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, ότι παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου 2023 η δυνατότητα υποβολής προτάσεων στα Σχέδια Βελτίωσης, Μέτρο 4  «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του  Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, την βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη  των γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Δικαιούχοι είναι αγρότες κατά κύριο επάγγελμα ή νέοι γεωργοί  από 18 έως 63 ετών, νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση γεωργίας και δήλωση ΟΣΔΕ (Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης) του έτους 2022.

Επιλέξιμες επενδύσεις για τη δράση 4.1.5 είναι:

– Ίδρυση, ανέγερση, επέκταση, μετεγκατάσταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών

– Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

– Αγορά γης όμορων αγροτεμαχίων με βάση την αντικειμενική αξία

– Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα (συνδεδεμένα ή αυτόνομα) γεωθερμικές αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας, ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (συνδεδεμένες ή αυτόνομες), καυστήρες βιομάζας, περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

– Γενικές δαπάνες  που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του σχεδίου βελτίωσης, όπως Γεωπόνου μελετητή, Πολιτικού Μηχανικού κ.α..

Η  αναλυτική δημοσίευση του Μέτρου 4.1.5  είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr και στον διαδικτυακό τόπο  του ΥΠΑΑΤ  www.minagric.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο γραφείο 3.2  της Δ/νσης   Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε. Λάρισας (Καλλισθένους και Θεοφράστου)  και στα τηλέφωνα 2413 511 134-137.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ