Με τη δηµοσίευση της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης θα ξεκινήσει άµεσα η διαδικασία πληρωµής της προκαταβολής του τσεκ προς τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς, µε την παραπάνω εξέλιξη να επιβεβαιώνει πλήρως το ρεπορτάζ της εφηµερίδας Agrenda που τοποθετούσε την ηµεροµηνία της πληρωµής για τις 19 του µήνα.

Εν τω µεταξύ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς επαναλαµβάνει ότι η επεξεργασία των στοιχείων για την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2022 εξελίσσεται µε απόλυτα οµαλό τρόπο, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις επιτυχείς δοκιµαστικές πληρωµές που γίνονται αυτές τις ηµέρες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πίστωση της ερχόµενης εβδοµάδας θα αφορά το 94% των δικαιούχων, καθώς κυβερνητική πρόθεση είναι να δοθεί «πλουσιοπάροχα» εν µέσω του δυσµενούς οικονοµικού κλίµατος και να υπάρξει περαιτέρω επεξεργασία µετά για την εξόφληση του ∆εκεµβρίου.

Ενδεικτικό του ότι τα πράγµατα βρίσκονται πριν την τελική στροφή και το γεγονός ότι έκλεισε τη ∆ευτέρα 10 του µήνα και το σύστηµα των διορθώσεων όσον αφορά αλλαγές στα IBAN των τραπεζικών λογαριασµών των δικαιούχων, προκειµένου να αρχίσει η διαδικασία των διασταυρωτικών ελέγχων.

Βέβαια να σηµειωθεί ότι εκτός πληρωµής θα µείνουν κάποιες από τις µεταβιβάσεις, αλλά και κάποια αγροτεµάχια λόγω ΑΤΑΚ και λόγω του monitoring. Για όσες από τις διορθώσεις δεν ολοκληρώθηκαν, η πληρωµή τους µεταφέρεται στην εξόφληση.

Όσον αφορά τώρα το monitoring, η σχετική ανακοίνωση του Οργανισµού Πληρωµών διευκρινίζει ότι «στην προγραµµατισµένη προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης θα συµπεριληφθούν τα αγροτεµάχια τα οποία κατά τον έλεγχο µε τεχνικές παρακολούθησης και µετά από τις πιθανές διορθώσεις, έχουν προσδιοριστεί ως «πράσινα», δηλαδή επιβεβαιώνεται η δηλούµενη καλλιέργεια σε αυτά. Τα υπόλοιπα αγροτεµάχια, για τα οποία δεν υπάρχει επιβεβαίωση των απαιτούµενων κριτηρίων επιλεξιµότητας ανά καθεστώς ενίσχυσης, θα δεσµευτούν. Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα συµπεριληφθούν στην πληρωµή, χωρίς να προκαλέσουν µειώσεις / κυρώσεις και θα υπάρξει εκ νέου έλεγχος και, αν καταστεί αναγκαίο, σχετική ειδοποίηση για πιθανές διορθώσεις. Όσες αλλαγές δεν ληφθούν υπόψιν κατά την προκαταβολή αλλά και όσες πραγµατοποιηθούν εκ των υστέρων, θα ληφθούν υπόψη στην προγραµµατισµένη εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης τον ∆εκέµβριο».

Υπενθυµίζεται ότι τo monitoring είναι η προληπτική µέθοδος ελέγχου των δηλωµένων αγροτεµάχίων στο ΟΣ∆Ε µέσω της τηλεπισκόπησης, που φέτος εφαρµόζεται πιλοτικά στην Καρδίτσα και στην Ηµαθία και το µεγαλύτερο ποσοστό αφορά αγροτεµάχια που δηλώνονται για συνδεδεµένη ενίσχυση στο βαµβάκι, ενώ από το 2023 θα εφαρµόζεται σε όλη την Ελλάδα.

Πηγή: agronews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ