Αυξημένος κατά 32 εκατ. ευρώ, σε σχέση με πέρυσι, θα είναι φέτος ο προϋπολογισμός για όλα τα υπομέτρα της εξισωτικής αποζημίωσης 2021, σύμφωνα με σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στην Διαύγεια.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στην απόφαση, η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 272.000.000 ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στα υπομέτρα ως εξής:

Υπομέτρο 13.1 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές, 194.000.000 Ευρώ

Υπομέτρο 13.2 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών, 67.000.000 Ευρώ,

Υπομέτρο 13.3 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, 11.000.000 Ευρώ.

Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ΣΑΕ 082/1.

Πιστώσεις που δεν θα απορροφηθούν από ένα Υπομέτρο μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο Υπομέτρο.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αρίθ. 871/133445/20-05-2021 (ΑΔΑ : ΨΨΔ146453ΠΓ-ΝΥ6) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here