Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω εργασιών επισκευής των αρμών διαστολής των γεφυρών στην ΠΑΘΕ, ανακοίνωσε η διεύθυνση αστυνομίας Μαγνησίας.
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε:
-Αποκλεισμός του τμήματος του αυτοκινητόδρομου στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από τον Α/Κ Σούρπης ως τον Α/Κ Αλμυρού και ολική εκτροπή κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου προς Θεσσαλονίκη μέσω εναλλακτικής διαδρομής από τον Α/Κ Σούρπης έως τον Α/Κ Αλμυρού. Θα εφαρμοστεί το τυπικό σχέδιο 5-9α (Πλήρης Αποκλεισμός Αυτοκινητόδρομου και υποχρεωτική έξοδος για διατομή 2 λωρίδων)
-Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη του Α/Κ Σούρπης . Διευκρινίζεται πως ο Η-Α/Κ ΒΙ.ΠΕ Αλμυρού δεν έχει κλάδο εισόδου προς τον αυτοκινητόδρομο στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Θα εφαρμοστεί το τυπικό σχέδιο 5-5α (Αποκλεισμός κλάδου εισόδου) για τον αποκλεισμό της εισόδου του Α/Κ Σούρπης προς Θεσσαλονίκη.
-Για την εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και κατά τη διάρκεια αυτών, θα μονοδρομηθεί η τοπική οδός (εκτός ορίων ΚΕΠ) στην περιοχή του Α/Κ Σούρπης που οδηγεί στην ανατολική παράπλευρη οδό, από την διασταύρωσή της με την κάθετη οδό του κόμβου μέχρι την διασταύρωσή της με την ανατολική παράπλευρη οδό του αυτοκινητόδρομου, ώστε να εξυπηρετεί μόνο τα οχήματα που κινούνται προς την ανατολική παράπλευρη οδό και όχι το αντίθετο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη Μελέτη και με την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης.
Λόγω της μακράς διάρκειας εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων, στο σημείο αποκλεισμού του κλάδου εισόδου στον Α/Κ Σούρπης θα τοποθετηθούν πλαστικά στηθαία τύπου new jersey αντί για όχημα με ένδειξη ¨Χ¨ ενώ δεν θα υπάρχει παρουσία σημαιοφόρου, όπως προβλέπεται στο τυπικό σχέδιο για προσωρινή σήμανση. Πλαστικά στηθαία θα τοποθετηθούν για λόγους ασφαλείας και στο σημείο αποκλεισμού επί του αυτοκινητόδρομου.
Επιπρόσθετα πριν την έναρξη εφαρμογής των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα πρέπει να αποκλειστεί ο υφιστάμενος χώρος στάθμευσης του αυτοκινητόδρομου στη Χ.Θ. 278+800 στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον δύο ώρες πριν, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός τυχόν χρήστη εντός του αποκλεισμένου τμήματος
Επισημαίνεται ότι από τις εν λόγω Γέφυρες η κυκλοφορία και των δύο κατευθύνσεων του αυτοκινητόδρομου (προς Θεσσαλονίκη και προς Αθήνα) διέρχεται προσωρινά από τον δεξί κλάδο (προς Θεσσαλονίκη), καθώς βρίσκονται υπό καθεστώς αμφίδρομης κυκλοφορίας, λόγω αποκλεισμού του αριστερού κλάδου του αυτοκινητόδρομου (προς Αθήνα) στα εν λόγω σημεία, εξαιτίας κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αφενός για την ενίσχυση/ ανακατασκευή της Γέφυρας 37BR, αφετέρου για την επισκευή του βόρειου μεταβατικού επιχώματος της Γέφυρας 41BR, έπειτα από τις βλάβες που προκλήθηκαν σε αυτό από την κακοκαιρία Daniel.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι μακράς διάρκειας. Θα ισχύουν καθ’ όλο το 24ωρο από την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 στις 07.00 έως και την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 στις 18.00 ή νωρίτερα σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών.
Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., οφείλει:
α)σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να τοποθετεί και συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης και τα Σχέδια Δράσης και την εγκεκριμένη μελέτη, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων τόσο στην περιοχή αποκλεισμού της κυκλοφορίας, όσο και κατά μήκος της εναλλακτικής διαδρομής.
β) να ενημερώνει έγκαιρα τους χρηστές με κάθε πρόσφορο μέσο (Μ.Μ.Ε., ιστότοπό της, εισπράκτορες διοδίων κλπ.) για την εκτέλεση των εργασιών και την ύπαρξη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ