Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας έργο  προϋπολογισμού 1.650.000 ευρώ για την διευθέτηση του ρέματος Ξηριά στον Αλμυρό.  Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας και περιλαμβάνει διευθέτηση και αποκατάσταση του χειμάρρου,  ανάντη και κατάντη της γέφυρας στην έξοδο της πόλης του Αλμυρού στην οδό Αλμυρού-Πτελεού καθώς και νέο τεχνικό έργο  επί της οδού Μικροθηβών – Αλμυρού, στη θέση του οικισμού Αϊδίνι.

«Σε συνεργασία με την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων Δωροθέα Κολυνδρίνη και τις τεχνικές μας υπηρεσίες, προχωράμε σε παρεμβάσεις με πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Διευθετούμε και ομαλοποιούμε την κοίτη του Ξηριά, ενισχύουμε τα πρανή,  προστατεύουμε τα θεμέλια της γέφυρας και κατασκευάζουμε νέο τεχνικό  για την αντιμετώπιση έκτακτων πλημμυρικών παροχών στο Αιδίνι. Τα έργα μας προστατεύουν ανθρώπους, υποδομές και το περιβάλλον,   δίνουν πνοή στην οικονομία, προσφέρουν θέσεις εργασίας, μας πηγαίνουν όλους μαζί μπροστά» προσθέτει ο Περιφερειάρχης. 

Τα έργα αποκατάστασης στον Ξηριά Αλμυρού

Τα  προβλεπόμενα έργα αποκατάστασης αφορούν:

α) Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στα όρια της κοίτης για την διαφύλαξη και αποκατάσταση των παρόδιων οδών.

β) Ανακατασκευή των χαλινών ανάντη και κατάντη της γέφυρας με οπλισμένο σκυρόδεμα.

γ) Κατασκευή μικροπασσάλων διατομής D=0.35m περιμετρικά των θεμελίων της παλαιάς γέφυρας με ταυτόχρονη κατασκευή κεφαλόδεσμων.

δ) Έργα διευθέτησης και ομαλοποίησης της κοίτης στο συγκεκριμένο τμήμα με κατασκευές:

    -Επιχώσεων με θραυστά και κοκκώδη υλικά

    -Κατασκευή αναβαθμών με στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος

    -Κατασκευή κοιτόστρωσης στον πυθμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

ε) Κατασκευή συμπληρωματικών προστατευτικών έργων των πρανών με συρματοκιβώτια

Σημειώνεται ότι η περιοχή του χειμάρρου Ξηριά στον Αλμυρό στο τμήμα της υπόψη μελέτης δομείται  από αλλουβιακές αποθέσεις προσχώσεων πεδινών περιοχών ανοικτών προς την θάλασσα, ποικίλης λιθολογικής σύστασης τόσο κατά την κατακόρυφο, όσο και κατά την οριζόντια διεύθυνση, που αποτελούνται από αργίλους, ιλύες και άμμους χαλαρής εναπόθεσης με διάσπαρτα λιθοσώματα κροκαλογενούς μορφής. Με τις παραπάνω επεμβάσεις το τμήμα του χειμάρρου στη συγκεκριμένη θέση παρουσιάζει σαφή γεωμετρική μορφή, ταυτόχρονα με κατάλληλη μόρφωση της άνω επιφάνειας της κοιτόστρωσης διαμορφώνεται ρύση προς τον άξονά της προκειμένου στης χαμηλές συνήθεις παροχές να συγκεντρώνονται οι απορροές και να μην διαχέονται σε όλη την ευρεία διατομή.

 Νέο τεχνικό στον οικισμό Αϊδίνι 

Στο Αϊδίνι, προβλέπεται η κατασκευή νέου τεχνικού, δίπλα (παράλληλα) προς το υπάρχον παλαιό θολωτό τεχνικό πλάτους 3.0m λόγω ανεπάρκειας του υφιστάμενου να αντιμετωπίσει τις έκτακτες πλημμυρικές παροχές.  Ταυτόχρονα θα ενισχυθεί και το υφιστάμενο τεχνικό με κατασκευή νέας πλάκας καταστρώματος εδραζόμενη σε φρεατοπασσάλους αμφίπλευρα του ανοίγματος. Συμπληρωματικό έργο θεωρείται η αποκατάσταση οδοστρώματος, ασφαλτοστρώσεις και σήμανση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ