Ομόφωνα θετικά γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής τυροκομικών προϊόντων δυναμικότητας 48 tn γάλακτος/ημέρα και ποιμνιοστάσιο δυναμικότητας 2.500 προβάτων με προσθήκη μονάδας παραγωγής βιοαερίου, μεγάλης εταιρείας που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Πλατάνου.

Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται σε ιδιωτική έκταση συνολικού εμβαδού 94.376,25 m2 στη θέση «Μαγκανίτσα» στην Κτηματική Περιφέρεια Πλατάνου, νότια της πόλης του Αλμυρού, σε ευθεία απόσταση 2,1 km περίπου. Η πιο κοντινή Κοινότητα είναι η Κοινότητα Πλατάνου και βρίσκεται σε απόσταση 1.688 m από τις λειτουργικές εγκαταστάσεις της μονάδας.

Γενικότερα, η ευρύτερη και άμεση περιοχή της μονάδας αποτελείται από χορτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές καλλιέργειες και οικιστικές εκτάσεις. Ο χώρος της δραστηριότητας δεν βρίσκεται εντός Προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000, είτε σε Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.), είτε Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.). Η πρόσβαση στη μελετώμενη μονάδα γίνεται μέσω αγροτικής οδού, με την οποία γειτνιάζει νότια.

Πρόκειται για υφιστάμενη μονάδα παραγωγής τυροκομικών προϊόντων και ποιμνιοστάσιο.
Στην παρούσα φάση η μονάδα παράγει βιοαέριο προκειμένου να χρησιμοποιείται για ιδιοκατανάλωση ως καύσιμο στον καυστήρα του ενός από τους ατμολέβητες που διαθέτει, δυναμικότητας παραγωγής 1.200 kg ατμού/ώρα. Επιπλέον, η δραστηριότητα πρόκειται να πραγματοποιήσει προσθήκη χώρων γραφείων και τυροκομείου, καθώς και επέκταση του συστήματος βιολογικού καθαρισμού εγκαθιστώντας δύο δεξαμενές.

Σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. του έργου, η εν λόγω δραστηριότητα πρόκειται να πραγματοποιήσει προσθήκη νέων χώρων γραφείων, τυροκομείου και να επεκτείνει το σύστημα βιολογικού καθαρισμού της με την προσθήκη δύο δεξαμενών.
Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν είναι: Χώρος τυροκομείου εμβαδού 1.063,97 τ.μ. Χώρος τυροκομείου εμβαδού 1.417,99 τ.μ. Κτίριο γραφείων εμβαδού 403,79 τ.μ. Δεξαμενή βιολογικού 02 εμβαδού 70,63 τ.μ. Δεξαμενή βιολογικού 03 εμβαδού 346,94 τ.μ.
Η χωροθέτηση της δραστηριότητας γίνεται σε έκταση εκτός ορίων οικισμού και εκτός προστατευόμενης περιοχής.

Μέτρα αντιμετώπισης των πιθανών επιπτώσεων
-Απουσία οποιασδήποτε μορφής διάθεσης στερεών αποβλήτων στο έδαφος.
-Διάθεση των στερεών αποβλήτων σε συστήματα συλλογής, ανάκτησης και τελικής διάθεσης.
-Διάθεση των παραγόμενων αστικών λυμάτων σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής απορροφητικού βόθρου.
-Διάθεση της αφυδατωμένης ιλύος και των εσχαρισμάτων σε αδειοδοτημένη μονάδα παραγωγής βιοαερίου.
Τα υγρά απόβλητα του αμελκτηρίου οδηγούνται προς επεξεργασία σε σύστημα βιολογικής επεξεργασίας και τελικών νέα πρότυπη μονάδα παραγωγής βιοαερίου που έχει εγκαταστήσει η εν λόγω δραστηριότητα. Εναλλακτικά, μετά την επεξεργασία τους στο σύστημα βιολογικού καθαρισμού θα οδηγούνται σε υπεδάφια διάθεση.

Οι εγκαταστάσεις του παραγόμενου βιοαερίου θα πληρούν τις προδιαγραφές εκπομπών που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ενσωματώνουν κατάλληλα συστήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Οι πιθανές πηγές οσμών να αναγνωρίζονται και να συνδέονται με ένα σύστημα απαερισμού, εάν κρίνεται απαραίτητο.
Τακτική παρακολούθηση της νέας μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων και συχνές δειγματοληψίες από πιστοποιημένο εργαστήριο, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε διάθεση λυμάτων με μη αποδεκτά ποιοτικά όρια στο υπεδάφιο πεδίο διάθεσης.

πηγή:https://e-thessalia.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ