Δυο εντεταλμένους συμβούλους όρισε ο δήμαρχος Αλμυρού Δημήτρης Εσερίδης με απόφαση που υπέγραψε χθες. Η θητεία τους θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της θητείας των αντιδημάρχων, ήτοι μέχρι 9/1/2025. Πρόκειται για τους Κωνσταντίνο Πανταζώνα και Γεώργιο Σπανό, οι οποίοι θα ασκούν το έργο της εποπτείας και ελέγχου που τους ανατίθεται, αμισθί.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο Δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Κωνσταντίνος Πανταζώνας ορίζεται εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα που αφορούν:
Τις αρμοδιότητες Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Προστασίας Καταναλωτή, χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως αυτές αναλύονται – εξατομικεύονται στην Ενότητα Γ «Υπηρεσίες τοπικής οικονομικής ανάπτυξης», στο άρθρο 10: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Αρμοδιότητες Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, του ΟΕΥ του Δήμου και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων.
Τις αρμοδιότητες Απασχόλησης και Τουρισμού, καθώς και σε θέματα αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Γραφείου.

Από την πλευρά του ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Γεώργιος Σπανός ορίστηκε εντεταλμένος σύμβουλος με αρμοδιότητες που αφορούν:
Θέματα συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων.
Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από τον δήμαρχο.
Οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι θα βρίσκονται σε απόλυτη συνεργασία με τον δήμαρχο και τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο του δημάρχου.

Ειδική σύμβουλος
Στο μεταξύ, καθήκοντα ειδικού συμβούλου ανέλαβε από χθες η Β.Σ καθώς υπογράφηκε η σχετική σύμβαση, η ειδική σύμβουλος, που θα παρέχει διοικητική υποστήριξη στο γραφείο δημάρχου, καθώς και σε γενικά θέματα λειτουργίας που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, οικονομικά θέματα, καθώς επίσης και ό,τι προβλέπει το άρθρο 4 του ΟΕΥ.
Η ειδική σύμβουλος, δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του δημάρχου, τον οποίο επικουρεί.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ