Συνολικά 21 άτομα εποχικό προσωπικό με δίμηνες συμβάσεις εργασίας θα προσλάβει ο Δήμος Αλμυρού ενόψει της θερινής περιόδους. Σχετική ομόφωνη απόφαση μετά από εισηγήσεις των Διευθύνσεων Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Περιβάλλοντος, Πληροφορικής & Ποιότητας Ζωής και του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού έλαβε στην τελευταία της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την απόφαση πρόκειται να προσληφθεί ένα άτομο του κλάδου ΤΕ και ειδικότητα Βρεφονηπιοκόμων, καθώς λόγω έκτακτων προβλημάτων υγείας της μιας εκ των δύο βρεφονηπιοκόμων που υπηρετούν στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Αλμυρού στον, οποίο λειτουργούν δύο τμήματα διαπιστώθηκε πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του.
Επίσης, θα προσληφθούν 15 άτομα του κλάδου ΥΕ εργατών καθαριότητας και πέντε άτομα του κλάδου ΥΕ εργατών πρασίνου.
Όπως ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Αλμυρού και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βαγγέλης Χατζηκυριάκος «κατόπιν εκτίμησης των αναγκών του Δήμου, στους τομείς της αποκομιδής απορριμμάτων, της πλύσης των κάδων, του ευπρεπισμού των κοινοχρήστων χώρων, της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων και των παραλιών, οι οποίες εντείνονται κατά την περίοδο του καλοκαιριού καθόσον το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την καθημερινότητα, καθώς και την κάλυψη έκτακτων αναγκών των Κοινοτήτων του Δήμου, σε συνδυασμό με τις κανονικές/αναρρωτικές άδειες προτείνεται η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού».

Να αναφερθεί ότι επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Να αναφερθεί ότι η δαπάνη για τις προαναφερόμενες προσλήψεις θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλμυρού έτους 2021, στους κωδικούς του οποίου έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις.

Δείτε την απόφαση εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%93%CE%A4%CE%A9%CE%A87-%CE%A6%CE%98%CE%9B?inline=true

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ