Τη κάλυψη δύο θέσεων ΠΕ Οικονομικού με προσλήψεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αλμυρού, Βαγγέλης Χατζηκυριάκος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Επίσης, απαιτείται να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007, που αφορά σε καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  • Τίτλος Σπουδών όπως περιγράφεται.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και τα σχετικά κωλύματα των Π.Δ. 164/2004 και Π/Δ. 180/2004.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] έως και την Τετάρτη 28 Ιουλίου από την επομένη της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες στο site του Δήμου Αλμυρού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https:// almyros-city.gr.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ