Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, συμμετείχε σήμερα, Τετάρτη, σε πάνελ του διαδικτυακού συνεδρίου για την ακίνητη περιουσία στη Βόρεια Ελλάδα, “Prodexpo North 2021”. Στο πάνελ συμμετείχαν, επίσης, οι κκ. Αλέξανδρος Χρυσάφης, Δήμαρχος Σερρών, Νικόλαος Καρανικόλας, Δήμαρχος Νάουσας, Θεοδώρα Βλασσοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank Properties, και Πάνος Χαραλαμπόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Solum Property Solutions, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Αλέξανδρος Βασιλείου, Πρόεδρος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος.

Η ομιλία του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου επικεντρώθηκε στην πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών να εκσυγχρονίσουν το πλαίσιο προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας, προκειμένου να καταστεί πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική η φορολόγηση των ακινήτων, σε συνάρτηση και με τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ολόκληρο το εγχείρημα.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν εντάξει από την πρώτη στιγμή τη μεταρρύθμιση του πλαισίου προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας στο μεταρρυθμιστικό τους πρόγραμμα, στοχεύοντας στη διόρθωση διαρθρωτικών ελλείψεων και εξαιρέσεων του παρελθόντος, και στη διαμόρφωση των συνθηκών, προκειμένου η φορολογία των ακινήτων να καταστεί κοινωνικά πιο δίκαιη και οικονομικά πιο αποτελεσματική. Το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019, εστίασε στην ανάγκη χωρικής επέκτασης του συστήματος, στην ενίσχυση της αντικειμενικότητας και στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό με την κατάλληλη τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου. Το εγχείρημα αποτελείται από δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι αυτής της δομικής βελτίωσης του τρέχοντος συστήματος, διορθώνοντας αδυναμίες του παρελθόντος. Η δεύτερη φάση είναι αυτή της αλλαγής του τρέχοντος συστήματος με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ψηφιακού και αυτοματοποιημένου σύγχρονου συστήματος.

Ουσιαστικά ξεκινήσαμε βελτιώνοντας το θεσμικό πλαίσιο φέρνοντας τον ν. 4646/2019, με τη θεσμοθέτηση Επιτροπής Ελέγχου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πιστοποιημένων εκτιμητών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων, αλλά και Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου, αντικαθιστώντας τις “παραδοσιακές” Επιτροπές που ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρες ως προς τη λειτουργία τους, αλλά και χαρακτηρίζονταν και από ιδιαίτερο σκεπτικισμό ως προς το αποτέλεσμα. Παράλληλα, διαμορφώθηκαν νέες προβλέψεις για την τυποποίηση της εκτιμητικής άσκησης που περιλήφθηκαν σε ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) και της ακολουθούμενης μεθοδολογίας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή εκτιμητικά πρότυπα, για να ενισχυθεί η αξιοπιστία των εισηγήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών. Επίσης, πετύχαμε την επέκταση της εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού των τιμών ζώνης σε περισσότερες περιοχές, προκειμένου να αυξηθεί η πληθυσμιακή κάλυψη και να αγγίξει το 100%. Σημειώνεται, ότι στη αρχή της μεταρρύθμισης το ποσοστό αυτό ήταν στο 85% (10.165 ζώνες). Πλέον, η κάλυψη έχει φτάσει στο 98%. Επιπρόσθετα, επικαιροποιήθηκαν οι τιμές ζώνης σε όλη την Ελλάδα από πιστοποιημένους εκτιμητές, βάσει τυποποιημένης μεθοδολογίας, η οποία είναι σύμφωνη με τα διεθνή και ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα, συνεισφέροντας στην εναρμόνιση του συστήματος του αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων με τις εξελίξεις στην αγορά ακινήτων. Επιπλέον, διαμορφώθηκε ένας πλήρως ψηφιοποιημένος χάρτης απεικόνισης των ζωνών του αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων με τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφόρησης από πολλές και διαφορετικές πηγές, ο άμεσα θα είναι στη διάθεση των πολιτών. 

Σε αυτό το εγχείρημα είχε ρόλο, φυσικά, και η τοπική αυτοδιοίκηση και, ειδικότερα, οι δήμοι, καθώς προβλέπεται και η δική τους συνεισφορά για τις ζώνες του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού. Έτσι, το Υπουργείο Οικονομικών διευκόλυνε τους δήμους όλης της επικράτειας και, σε συνεργασία με τη ΓΓΠΣΔΔ, δημιούργησε ειδική πλατφόρμα για την καταχώρηση της γνώμης των δημοτικών συμβούλιων επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων των ζωνών της χωρικής τους αρμοδιότητας. Η προβλεπόμενη εκ του νόμου προθεσμία για την καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων από τους δήμους της χώρας ήταν 15 ημέρες, ωστόσο εξαιτίας των απρόβλεπτων συνθηκών που επικράτησαν λόγω της πανδημίας, η πλατφόρμα ήταν διαθέσιμη για καταχώριση στοιχείων για διάστημα 4 περίπου μηνών (από αρχές Μαρτίου έως τέλος Ιουνίου 2020). Η ανταπόκριση των δήμων, δυστυχώς, δεν ήταν η αναμενόμενη -και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθώσουμε στο μέλλον- καθώς:

  • Το 85% των δήμων δεν υπέβαλε καμία εισήγηση στην ειδική πλατφόρμα για τις ζώνες της χωρικής τους αρμοδιότητας. 
  • Το 7% των δήμων υπέβαλε ολοκληρωμένη εισήγηση για τιμή ζώνης και αξία οικοπέδου, συνοδευόμενη από το απαραίτητο πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Το 6% των δήμων υπέβαλε εισήγηση μόνο για τιμή ζώνης ή εισήγηση μόνο για αξία οικοπέδου ή μόνο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πέραν, όμως, από την παραπάνω διαδικασία, η συμβολή των δήμων και των υπηρεσιών τους ήταν καθοριστική για την προώθηση και την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της μεταρρύθμισης.

Συγκεκριμένα, η συνεισφορά ήταν σημαντική:

  • στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού και της ορθής απεικόνισης του ψηφιακού γεωγραφικού υποβάθρου, όπου ζητήθηκε από τους Δήμους να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη ή να επισημάνουν πιθανές μεταβολές σε οικισμούς της αρμοδιότητάς τους, και 
  • στην επέκταση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού με την παροχή της αναγκαίας πληροφόρησης για τις νέες εντάξεις και επεκτάσεις των ζωνών τους συστήματος, αναφορικά με πολεοδομικά στοιχεία, τα οποία είναι διαθέσιμα μόνο στις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων της επικράτειας.

Και προς αυτή την κατεύθυνση, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους δήμους, καθώς όπως είπαμε έχουμε και τη δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης, όπου η συνεισφορά τους σε αυτό το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα θεωρούμε ότι είναι σημαντική – και πρέπει να είναι σημαντική».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ