Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιας για τον Ανταγωνισμό και την Ψηφιακή Πολιτική, κας Margrethe Vestager, στο Υπουργείο Οικονομικών, την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, και ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, παρουσίασαν τις πρωτοβουλίες και τις θεσμικές παρεμβάσεις τις οποίες προώθησαν την τελευταία περίοδο για την ενδυνάμωση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) και το σχετικό πλαίσιο. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος σημείωσε, για την υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, ότι «την τελευταία περίοδο έχουν προωθηθεί σημαντικές παρεμβάσεις για τις κρατικές ενισχύσεις στη χώρα μας, τόσο αναφορικά με τη λειτουργία του σχετικού πλαισίου, όσο και με το ρόλο και την επιχειρησιακή δυνατότητα της υπηρεσίας. Παρεμβάσεις που χαιρετίστηκαν από την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Margrethe Vestager, και συνεισφέρουν στην αναβάθμιση του συγκεκριμένου πεδίου, το οποίο είναι κρίσιμο ώστε να είναι συμβατές με τις ευρωπαϊκές προβλέψεις οι πολιτικές και τα εργαλεία στήριξης επιχειρήσεων, αγροτών και οικονομικών δρώντων, αλλά και να αποφευχθούν αρνητικές εκπλήξεις του παρελθόντος. Προς αυτή την κατεύθυνση, την επόμενη περίοδο θα κινηθούμε το ίδιο εντατικά, προσπαθώντας να διευθετήσουμε και εκκρεμότητες του παρελθόντος».

Ειδικότερα, όπως σημειώθηκε και σε σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, πρόκειται για πρωτοβουλίες και θεσμικές παρεμβάσεις που προωθήθηκαν από το δεύτερο μισό του 2019 και έπειτα, και στις οποίες περιλαμβάνονται:

  • Η σύσταση και λειτουργία, από το 2019, της Διϋπουργικής Επιτροπής Κρατικών Ενισχύσεων, υπό τον Υπουργό Οικονομικών. Υπενθυμίζεται ότι η συγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής προβλέπεται με το Ν. 4152/2013, αλλά ουδέποτε υλοποιήθηκε. Έργο της Επιτροπής είναι η διερεύνηση και επίλυση θεμάτων κρατικών ενισχύσεων που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας, καθώς και θεμάτων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  • Η διαμόρφωση και δρομολόγηση συγκριμένων οδηγιών και κατευθυντηρίων γραμμών προς όλα τα υπουργεία, αφενός, για την τήρηση και υλοποίηση των προβλεπόμενων στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις και, αφετέρου, για την ενίσχυση του ρόλου των αποκεντρωμένων μονάδων. Προϋποθέσεις που είναι ιδιαίτερα σημαντικές κατά τη διάρκεια της προώθησης μέτρων στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού.
  • Η πραγματοποίηση ημερίδας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για ζητήματα κρατικών ενισχύσεων προς στελέχη των αποκεντρωμένων μονάδων κρατικών ενισχύσεων, νομικούς, στελέχη των διαχειριστικών αρχών του ΕΣΠΑ και στελέχη φορέων που χορηγούν ενισχύσεις.
  • Η δημιουργία ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος για τις κρατικές ενισχύσεις (CESANET), το οποίο θα διασυνδέει και θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα και τη σχετική πληροφόρηση αναφορικά με τις κρατικές ενισχύσεις.
  • Η οργανωτική αναβάθμιση της ΚΕΜΚΕ μέσα από τη διάρθρωσή της σε μία καλά δομημένη Διεύθυνση με τρία τμήματα, τα οποία και θα έχουν συγκεκριμένο αντικείμενο και περιγραφή, επιτρέποντας την ορθολογικότερη κατανομή του έργου και την προώθηση του έργου της υπηρεσίας.
  • Η ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού της υπηρεσίας μέσα από μία διαδικασία μετακίνησης 17 νέων στελεχών προς την υπηρεσία -με προσόντα και προϋπηρεσία αντίστοιχη των αναγκών της υπηρεσίας- ώστε να αυξηθούν καθοριστικά τα στελέχη και η επιχειρησιακή ικανότητα της υπηρεσίας.
  • Η προώθηση της μεταστέγασης της υπηρεσίας σε σύγχρονες κτιριακές υποδομές, που, αφενός, θα ανταποκρίνονται στο νέο αυξημένο μέγεθος της υπηρεσίας και, αφετέρου, στις υπηρεσιακές απαιτήσεις μίας ενδυναμωμένης υπηρεσίας.
  • Η δρομολόγηση της (περαιτέρω) βελτίωσης του πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων στη χώρα -εντάσσοντας τη μεταρρύθμιση και στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας- με έμφαση στην προώθηση της τυποποίησης και της ψηφιοποίησης των διαδικασιών, της ενίσχυσης του (συντονιστικού) ρόλου της κεντρικής υπηρεσίας, αλλά και της ανάδειξης του κρίσιμου ρόλου των αποκεντρωμένων μονάδων.

Σημειώνεται, ότι η ΚΕΜΚΕ της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής είναι η οργανική μονάδα που αποτελεί τον επίσημο φορέα συντονισμού και ελέγχου της πολιτικής των κρατικών ενισχύσεων, ενώ παράλληλα είναι ο επίσημος συνομιλητής της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς για θέματα κρατικών ενισχύσεων, συμβάλλοντας στη διασφάλιση και τον έλεγχο της ορθής και οργανωμένης χρήσης των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, καθώς και στη δημοσιονομική σταθεροποίηση μέσα από την αποδοτική χρήση ενισχύσεων σε καινοτόμους και παραγωγικούς τομείς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ