ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Επιτροπών Δήμου για την Εξέταση Αιτημάτων Ένταξης ή μη Οικογενειών ή Μεμονωμένων Ατόμων στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βιοτικών Αναγκών  και στην χορήγηση επιδόματος απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και αντικατάσταση οικοσυσκευής τους από φυσικές καταστροφές.

Σας ενημερώνουμε ότι με τις υπ’ αριθ. 191/2023, 192/2023 και 193/2023 Αποφάσεις Δημάρχου έχουν συσταθεί οι αρμόδιες επιτροπές του Δήμου Αλμυρού για την Εξέταση Αιτημάτων Ένταξης ή μη Οικογενειών ή Μεμονωμένων Ατόμων στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βιοτικών Αναγκών και στην χορήγηση επιδόματος απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και αντικατάσταση οικοσκευής τους, κατ’ άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 33862/2019 (ΦΕΚ 1699 Β/16-05-2019) ΚΥΑ και της υπ’ αριθ. ΚΥΑ 31/2023 (ΦΕΚ 33862/06-05-2019) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 33862/06-05-2019 (Β’1699) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Διαδικασίας Χορήγησης Οικονομικής Ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές».

Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξέταση αιτημάτων για την ένταξη ή μη των οικογενειών ή των μεμονωμένων ατόμων στο πρόγραμμα ενίσχυσης τόσο όσον αφορά στη χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών, όσο και στη χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και αντικατάσταση οικοσκευής τους.

Οι Επιτροπές, ανά Δημοτική Κοινότητα, θα διενεργήσουν αυτοψίες στις δηλωμένες στην αίτηση δικαιούχων ως πληγείσες κύριες ή δευτερεύουσες κατοικίες σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες αρμοδιότητας τους, προκειμένου να:

α) Να ελέγξουν ότι η κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία που έχει δηλωθεί είναι πληγείσα, στην περίπτωση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών.

β) Να ορίσουν το βαθμό ζημίας της κύριας κατοικίας ή δευτερεύουσας στην περίπτωση του επιδόματος απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και αντικατάσταση οικοσκευής τους.

Στην περίπτωση που διενεργηθεί αυτοψία από τη ΓΔΑΕΦΚ δεν απαιτείται από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή προσδιορίζει το ύψος του επιδόματος του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. ΚΥΑ 33862/2019 (ΦΕΚ 1699 Β’/ 16-05-2019) με θέμα «Διαδικασία Χορήγησης Οικονομικής Ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές», όπως ισχύει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα αυτής. Σε περίπτωση δευτερεύουσας κατοικίας, το προσδιοριζόμενο ποσό μειώνεται κατά 50%.

Η τελική αναγνώριση των δικαιούχων των επιδομάτων της παρούσας γίνεται με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικά

Παρακαλούνται οι πολίτες των οποίων οι κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας της πλημμύρας που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα από 04-09-2023 έως και 07-09-2023, να υποβάλλουν τα αιτήματα τους στο Δήμο Αλμυρού στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αλμυρού, στο ισόγειο του Δημαρχείου, στην υπάλληλο Ευφροσύνη Γιαννούλη με αναπληρώτρια την Αθανασία Βαλκανιώτη, είτε ηλεκτρονικά στο email: [email protected]

Συνημμένα στην Αίτηση πρέπει να προσκομίζονται Ε1 και Ε9 καθώς και φωτογραφίες (προαιρετικά) των ζημιών.

Υπόδειγμα Αίτησης εμπεριέχεται στο συνημμένο ΦΕΚ ενώ μπορείτε να το προμηθεύστε και από τον Δήμο.

Σας ενημερώνουμε ότι είμαστε στη διάθεση όλων των δημοτών για περαιτέρω διευκρινίσεις και ενημερώσεις, στο τηλέφωνο 6974601203.

Για τις Πληγείσες Επιχειρήσεις στον Δήμο Αλμυρού

ΘΕΜΑ: Καταγραφή Ζημιών

Ενημερώνουμε τους Δημότες ότι προκειμένου να διευκολύνουμε το έργο της περιφέρειας και των κατά τόπους αρμόδιων επιτροπών, με τους οποίους βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία, παρακαλούμε όπως, όποιος έχει υποστεί ζημιές σε επιχείρησή του από τα ακραία φυσικά φαινόμενα που έπληξαν όλο το Δήμο Αλμυρού από τις 04-09-2023 έως και τις 07-09-2023, να υποβάλλει στο Δήμο Αλμυρού Αίτηση με καταγραφή ζημιάς και συνημμένες φωτογραφίες την οποία θα διαβιβάσουμε στην Περιφέρεια για τις διαδικασίες αποκατάστασης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ