Την πρόσληψη καλλιτεχνικού- εκπαιδευτικού προσωπικού συνολικά 17 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου, ανακοίνωσε ο Δήμος Αλμυρού. Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι, ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών είναι από 28 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου.

Οι ειδικότητες που ζητούνται βάσει της ανακοίνωσης, είναι οι εξής: ΠΕ Καλλιτεχνικός διευθυντής (καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών Πιάνου), ΠΕ Μουσικών Πιάνου (καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών Πιάνου), ΠΕ Μουσικών (καθηγητής Μπουζουκιού), ΤΕ Μουσικών (καθηγητής Πιάνου-Ανώτερων Θεωρητικών), ΤΕ Μουσικών (καθηγητής Κιθάρας), ΤΕ Μουσικών (καθηγητής Υποχρεωτικών Θεωρητικών Αρμονίου), ΤΕ Μουσικών (καθηγητής Πιάνου -Υποχρεωτικών Θεωρητικών), ΤΕ Μουσικών (καθηγητής Βιολιού), ΤΕ Μουσικών (καθηγητής Βιολοντσέλου), ΤΕ Μουσικών (καθηγητής Τρομπέτας), ΤΕ Μουσικών (καθηγητής Κλαρινέτου), ΔΕ Μουσικών (καθηγητής Ηλεκτρικής κιθάρας), ΔΕ Μουσικών (καθηγητής Μοντέρνων Κρουστών-Ντραμς), ΔΕ Μουσικών (καθηγητής Παραδοσιακών οργάνων-Κανονάκι), ΔΕ Μουσικών (καθηγητής Ακορντεόν).

Να αναφερθεί ότι οι συμβάσεις θα έχουν χρονική ισχύ από την υπογραφή τους έως τις 30 Ιουνίου 2022.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά ([email protected] [email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλμυρού, Βασ. Κων/νου 117 Τ.Κ. 37100, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψην κ. Αντιγόνης Ντάμπαση ή Χρήστου Μπράτση (τηλ. επικοινωνίας: 24223 – 50259 ή 24223 – 50217) μέσα σε προθεσμία δέκα ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε τοπική καθημερινή εφημερίδα του Νομού και της έκδοσης πρακτικού ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αλμυρού.

Για όλες τις θέσεις θα προταχθούν των λοιπών υποψηφίων, όσοι έχουν προϋπηρεσία στο Δημοτικό Ωδείο Αλμυρού, καθώς και οι δημότες του Δήμου Αλμυρού.
Ο έλεγχος των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, η επιλογή των μεταξύ αυτών καταλληλότερων και η κατάταξη των επιλεγόμενων κατά αξιολογική σειρά, θα γίνει από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που συγκροτήθηκε με απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αλμυρού. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ