Η πρόταση της δημοτικής αρχής Αλμυρού, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

Στην κατασκευή δικτύου αγροτικής οδοποιίας θα προχωρήσει η δημοτική αρχή Αλμυρού με στόχο την εξασφάλιση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αλμυρού με απώτερο στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς προϊόντων. Υποβλήθηκε για χρηματοδότηση του έργου στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ανάπτυξη της Υπαίθρου –Αγροτική Οδοποιία και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων της υπαίθρου και των οικισμών».

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης είναι δυνατή η χρηματοδότηση εργασιών βελτίωσης των υφιστάμενων αγροτικών οδών, όπως βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.α.), εργασίες διαμόρφωσης του καταστρώματος με συμπυκνωμένο υλικό, τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις κλπ.

Επισημαίνεται στην πρόσκληση ότι δεν περιλαμβάνονται δρόμοι που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου και δεν περιλαμβάνονται δρόμοι χαρακτηρισμένοι ως δασικοί. Επίσης, η δράση εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές, εκτός σχεδίου οικισμών των Δήμων.

Ο δήμος Αλμυρού δύναται να επιχορηγηθεί με ελάχιστο ποσό 200.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η μελέτη του περιλαμβάνει παρεμβάσεις στην Τοπική Κοινότητα Κροκίου συνολικού μήκος 3.340 μέτρων, στον αγροτικό δρόμο που είναι κάθετος στον Επαρχιακό δρόμο προς Νεοχωράκι σε μήκος 1.030, στον αγροτικό δρόμο στην περιοχή Καράγκιολ συνολικού μήκους 3.300 μέτρων, στον αγροτικό δρόμο Ευξεινούπολης –Λιμνοδεξαμενής συνολικού μήκους 4.600 μέτρων και στον αγροτικό δρόμο στην περιοχή Χαινταρλή που ενώνει την Πέρδικα με τα Ρουσέικα συνολικού μήκους επέμβασης 3.570 μέτρων.

Σε κάθε δρόμο θα γίνει κατασκευή επιχώματος οδού, στρώση βάσης οδοστρωσίας, ασφαλτικής στρώσης, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και μεταξύ άλλων τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας.

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Αλμυρού.

Μεταξύ άλλων προβλέπει ότι ο ανάδοχος κατασκευής του έργου, θα είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας προκειμένου να περιλάβει όλες τις εργασίες κατασκευής και τις διαδικασίες σε διάφορα εργοτάξια που απαιτούνται για την κατασκευή των τμημάτων του έργου. Επίσης, θα πρέπει να υποβάλει τοπογραφικό διάγραμμα με υφιστάμενους δρόμους οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την κυκλοφορία εργοταξιακών μηχανημάτων, αυτοκινήτων και προσωπικού, ενώ θα πρέπει να εξειδικεύσει το δίκτυο κυκλοφορίας και τα σημεία προσβάσεων και εξόδων και θα εκτελέσει την ενδεδειγμένη κατά περίπτωση σήμανση. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει συστήματα παρακολούθησης, ελέγχου και σύνταξης εκθέσεων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ