179 αντιπλημμυρικά έργα, προϋπολογισμού άνω των 210 εκατ. ευρώ έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη  σε όλη τη Θεσσαλία,  δημιουργώντας, με σύμμαχο τη φύση και το περιβάλλον,  συνθήκες ασφάλειας για ανθρώπινες ζωές και αγαθά, δημόσιες υποδομές και δίκτυα.  Μαζί με το εμβληματικό έργο της ανασύστασης της Κάρλας, ο προϋπολογισμός για την αντιπλημμυρική προστασία  ξεπερνά τα 580 εκατ. ευρώ,  τόνισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός  στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρουσιάζοντας το τιτάνιο, όπως το χαρακτήρισε,  έργο  που εκτελείται  από τις Τεχνικές Υπηρεσίες σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.  «Στο πρόσωπο των Διευθυντών των Υπηρεσιών μας ευχαριστώ όλους τους εργαζομένους της Περιφέρειας που υπό αντίξοες συνθήκες, ανταποκρίνονται σε τεράστιο φόρτο εργασίας αποδίδοντας  ένα τιτάνιο, πρωτοπόρο και μοναδικό έργο που διακρίνεται και αναγνωρίζεται.

Παρά την υποστελέχωση των υπηρεσιών μας, έχουμε  κατορθώσει, με γρήγορες  διαδικασίες, που επιταχύνθηκαν ακόμη περισσότερο  μετά τον Ιανό να  προχωρήσουμε στην πλήρη χαρτογράφηση και αστυνόμευση του συνόλου των ρεμάτων. Με στρατηγικό σχεδιασμό, βάσει των  εγκεκριμένων από την Ε.Ε. μελετών του Υπουργείου Περιβάλλοντος είχαμε ήδη  παρέμβει σε όλες τις «κόκκινες» περιοχές, ολοκληρώνοντας  το μεγάλο αντιπλημμυρικό και αρδευτικό έργο 16 εκατ. ευρώ στον Μέγα ποταμό, τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και ορεινής υδρονομίας στην  Κάρλα,   έργα στον Κραυσίδωνα και στον Ξηριά στη Νεάπολη Βόλου και  παρεμβάσεις σε όλα τα σημεία όπου συμβάλλουν οι παραπόταμοι στον  Πηνειό ποταμό στα Τρίκαλα, όπου εξελίσσονται έργα άνω των 40 εκατ. ευρώ. Τα έργα μας λειτουργούν, όπως αποδείχτηκε στις πρόσφατες βροχοπτώσεις.   Συνεχίζουμε  να επενδύουμε  στην πρόληψη, διεκδικώντας  συνεχώς χρηματικούς και ανθρώπινους πόρους,  εφαρμόζοντας  συνδυαστικές ολιστικές πολιτικές αντίστοιχες των κινδύνων και των απειλών που μας περιβάλλουν, «χρησιμοποιώντας» τη φύση και τις φυσικές διεργασίες, με λύσεις όπως αποκαταστάσεις υγροτόπων και πλημμυρικών περιοχών, επαναφορά του πλάτους των ποταμών στις αρχικές διαστάσεις, καθαιρέσεις αυθαίρετων και αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων ώστε να συμβάλουν στη μείωση των πλημμυρών.

Αναλυτικά, τα  υπό εξέλιξη αντιπλημμυρικά έργα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Στην Π.Ε. Λάρισας:

Έχει υλοποιηθεί το έργο «Ηλεκτρονική καταγραφή των ρεμάτων της Π.Ε. Λάρισας»,  που αποτελεί χρήσιμο λογισμικό εργαλείο για την εποπτεία και την τεχνική αστυνόμευση των ρεμάτων.

Έχει γίνει κατάλληλος προγραμματισμός και πέρα από τις τρέχουσες εργολαβίες που είναι σε εξέλιξη λόγω των θεομηνιών που εκδηλώθηκαν τα τελευταία έτη στο νομό, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας έχει δημοπρατήσει και πρόκειται άμεσα να συναφθούν συμβάσεις για τα έργα: 

  • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2020-2021, προϋπολογισμού: 1.500.000 € και 
  • ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2020-2021, προϋπολογισμού: 700.000 €

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί   και εξελίσσονται καθαρισμοί  ρεμάτων συνολικού μήκους άνω των 82 χλμ.  με τα παρακάτω έργα:  

  1. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ – ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», προϋπολογισμού  1.690.000 €   

Πραγματοποιήθηκε καθαρισμός ρεμάτων – κατασκευή συρματοκιβωτίων σε χειμάρρους 3.600 μ.  και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης 250 μ. σε Σωτηρίτσα (ρέμα Δεληκούστα, ρέμα Μαριας) Βελίκα (ρέμα Ηλεκτρολόγων, ρέμα Πλατάνια) Κόκκινο Νερό (ρέμα Καλυψώ), Παλιουριά ( ρέμα Παλιουριάς), Στόμιο (ρέμα Τραμουντάνα, ρέμα Αμπελική), Ομόλιο (ρέμα Ομολίου).  

2 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», προϋπολογισμού  825.000 €. Πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί ρεμάτων συνολικού μήκους 6.100 μ. σε λίμνη Σκήτης, ρέμα Νερόμυλοι Αγιάς,  ρέματα Μπουρμπουλήθρα  και Πουρί Αγιοκάμπου, ρέμα Μπέμπη Κουτσουπιάς, ρέματα Παπαρίζου και Τραμουντάνα Στομίου, ρέματα ε.ο.   Στομίου-Ομολίου, ρέμα Παλαιόπυργου.

3.«ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΤΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ», προϋπολογισμού 180.000 €. Πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί ρεμάτων συνολικού μήκους 7.040 μ. σε Απιδανό και Αικλή.

4.«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού  2.700.000 € 

Περιλαμβάνει καθαρισμούς  ρεμάτων συνολικού μήκους 4.800 μ., κατασκευή συρματοκιβωτίων σε χειμάρρους  1.200 μ. και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης 460 μ.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί καθαρισμός ρεμάτων  μήκους 2.450μ. σε Αγιόκαμπο, Σωτηρίτσα, Βελίκα , Κόκκινο Νερό, Στόμιο. 

5.«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού  2.600.000 €. Περιλαμβάνει

Καθαρισμούς  ρεμάτων συνολικού μήκους 11.700 μ., κατασκευή συρματοκιβωτίων σε χειμάρρους  200 μ., κατασκευή ραμπών (τύπου «Ιρλανδική») 250 μ. Έχει ολοκληρωθεί καθαρισμός ρεμάτων  μήκους 4.300 μ. σε Πυργετό και Γόννους και ακολουθούν ρέματα σε Καλλιπεύκη και Μεσάγγαλα.

6.«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ                                     ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΙΑΝΟΣ», προϋπολογισμού  3.500.000 €. Περιλαμβάνει καθαρισμούς  ρεμάτων συνολικού μήκους 26.000 μ., κατασκευή συρματοκιβωτίων σε χειμάρρους  100 μ. και κατασκευή ραμπών (τύπου «Ιρλανδική») 250 μ.  Εξελίσσονται έργα σε  Φάρσαλα, Υπέρεια, Αμπελιά, Νεράιδα, Πολυδάμειο, υδατόρεμα  Ασμάκι έως τη συμβολή του με τον Ενιπέα ποταμό.

7.«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ  ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού  2.000.000 €. Περιλαμβάνει καθαρισμούς  ρεμάτων συνολικού μήκους 22.000  μ. , κατασκευή συρματοκιβωτίων σε χειμάρρους  200 μ.  και κατασκευή ραμπών (τύπου «Ιρλανδική») 250 μ. Εξελίσσονται έργα  σε Μελισσοχώρι, Νίκαια, Νέες Καρυές, Μύρα.

Στην περιοχή της Ελασσόνας έχουν καθαριστεί και διευθετηθεί σε μήκος 20 χλμ τα ρέματα Καλύβια, Καλλιθέα, Κουραδιάρης, Γαβρόλακας, Ξεριάς, Τσαριτσάνης, Στεβανόβουνου, Αετοράχης,  Συκέας, Βλαχογιαννίου και τα ποτάμια Ελασσονίτης και Τιταρήσιος, με έργο προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων: 

 Το συνολικό μήκος των ρεμάτων είναι 8.000 χλμ περίπου.  Έχει καταγραφεί και οριοθετηθεί σημαντικός αριθμός ρεμάτων.

Υπάρχει προγραμματισμός και γίνεται ετήσιος καθαρισμός των σημαντικότερων ρεμάτων και ιδιαίτερα στα σημεία εκείνα που γειτνιάζουν ή διατρέχουν οικισμούς αλλά και σε σημεία που κρίνονται επικίνδυνα. Επίσης μετά από πλημμυρικά φαινόμενα, που λόγω της κλιματικής αλλαγής εμφανίζονται όλο και συχνότερα αλλά και με ολοένα μεγαλύτερη ένταση, γίνονται παρεμβάσεις στις πληγείσες περιοχές.

 Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει επεμβάσεις καθαρισμού στα παρακάτω ρέματα:

Δήμος Βόλου: Κραυσίδωνας, Αλιγαρόρεμα  (Αλυκές), Ξηριάς Βόλου , Άναυρος, Ρέματα Άνω Βόλου – Άλλης Μεριάς, Σέσκλο, Δράκεια, Τάφρος Αγ. Αικατερίνης, 

Τάφρος Αγ. Παρασκευής, Υδατόρεμα στην Αγριά Βόλου, Υδατόρεμα Αγίου Ονουφρίου, Βρύχωνας Λεχωνίων, Τιμπλαλέξη Μικροθήβες, Μικροθήβες θέση Εξαμισάρια.

Δήμος Νοτίου Πηλίου: Αφέτες, Υδατόρεμα Μηλίνας, Υδατόρεμα Χόρτου, Υδατόρεμα Πάλτση, Υδατορέματα στο Τρίκερι, Πλατανιάς, Κάλαμος, Λεφόκαστρο, Καλά Νερά ρέμα Ροδιά, Μαλάκι, Κάτω και Άνω Γατζέα, Πλατανόρεμα (Κορώπη).

Δήμος Αλμυρού: Κρόκιο, Αϊδίνι, Λαχανόρεμα, Ανάβρα, Σούρπη, Αχίλλειο, Πτελεός, Ξηριάς.

Δήμος Ρήγα Φεραίου: Υδατόρεμα Σκλάβου, Στεφανοβίκειο, Βελεστίνο, Παλαιόκαρλα, Υδατόρεμα Αγ. Γεωργίου.

Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου: Αγ. Ιωάννης Παπά Νερό, Μακρυράχη, Χορευτό, Πουρί

Νησιά Β. Σποράδων: ρέματα σε Σκιάθο και Σκόπελο.

 Ενδεικτικά, έργα καθαρισμού ρεμάτων και μελέτες που ολοκληρώθηκαν τα τελευταία χρόνια:

1.«Καθαρισμός ρεμάτων νήσου Σκιάθου» προϋπολογισμού 500.000 € (2018)

2.«Καθαρισμός Ρεμάτων Σκοπέλου» προϋπολογισμού 500.000 € (2018)

3.«Κατεπείγουσες εργασίες καθαρισμού υδατορεμάτων Δήμου Ρήγα Φεραίου» προϋπολογισμού 150.000 € (2019)

4 «Κατεπείγουσες εργασίες καθαρισμού υδατορεμάτων Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου» προϋπολογισμού 150.000 € (2019)

5.«Κατεπείγουσες εργασίες καθαρισμού υδατορεμάτων Δήμου Νοτίου Πηλίου» προϋπολογισμού 150.000 € (2019)

6.»Συντήρηση, καθαρισμός και αντιπλημμυρική προστασία υδατορεμάτων Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων», προϋπολογισμού 500.000 € (2019)

7.«Καθαρισμός υδατορεμάτων Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων», προϋπολογισμού 900.000 € (2020)

8.Συμπληρωματική μελέτη στη μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε χειμάρρους της Σκιάθου προϋπολογισμού 354.000 €.

Σε εξέλιξη βρίσκονται σήμερα τα παρακάτω έργα και μελέτες:

1.«Έργα Διευθέτησης ρέματος Παιδόπολης στην Αγριά Βόλου» προϋπολογισμού 392.000 € 

2.«Έργο Διευθέτησης ρεμάτων Σκιάθου»  προϋπολογισμού 2.356.000 € 

3.«Αντιπλημμυρική Προστασία και Συντήρηση Υδατορεμάτων ΠΕΜΣ» προϋπολογισμού 1.000.000 € 

4.«Κατεπείγων καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Αρμοδιότητας ΠΕ Μαγνησίας», προϋπολογισμού 1.200.000 €

5.«Αντιπλημμυρική Προστασία και Συντήρηση των Υδατορεμάτων ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων Χρήση 2021» προϋπολογισμού 1.000.000 €

6.«Κατεπείγων καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Αλμυρού», προϋπολογισμού 1.000.000 € (σε διαγωνιστική διαδικασία) 

7.«Αποκατάσταση – Συντήρηση Υδατορεμάτων Δήμου Αλμυρού», προϋπολογισμού 1.000.000 € (σε διαγωνιστική διαδικασία) 

  1. «Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτηση του χειμάρρου Ξηριά Αλμυρού σε μήκος 2χιλ. εκατέρωθεν της γέφυρας του επαρχιακού οδικού δικτύου (1300μ. ανάντι και 700μ. κατάντι)» (ολοκληρώνεται η μελέτη)

9.«Μελέτη οριοθέτησης του ρέματος Χαλόρεμα στην Περιοχή Πλατανιά του Δ. Νοτίου Πηλίου».

Στην Π.Ε. Τρικάλων:

Τα υδατορέματα στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, όπως και σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες,  απεικονίζονται στους χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και στους υπάρχοντες χάρτες και προγράμματα στο Διαδίκτυο (παράδειγμα: Google maps, Google earth), τα οποία, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες μελέτες και τις αυτοψίες της υπηρεσίας, παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία για τον καθαρισμό των υδατορεμάτων.

Από το έτος 2017 έως σήμερα στην  Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων χρηματοδοτήθηκαν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας,  συνολικού προϋπολογισμού 23.920.000 €. Καθαρίστηκαν υδατορέματα περιλαμβανομένων του Πηνειού ποταμού και των παραποτάμων του Ληθαίου, Πορταϊκού, Ίωνα, Κλεινοβίτη και Νεοχωρίτη και των ρεμάτων Αγίου Δημητρίου, Αγιοφύλλου, Καλλιθέας, Καστρακίου, Ξηροκάμπου, Γκρεμού (Οξύνεια) Δήμου Μετεώρων και Ριζώματος,  Χαϊδεμένης και Αρδανίου Δήμου Τρικκαίων, συνολικού μήκους 87.570 μ., με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων κατά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ετών. Πρόκειται για τα έργα: 

1.«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ /ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», προϋπολογισμού 3.900.000 €.

2.«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ /ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» προϋπολογισμού 10.000.000 €.

3.«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ /ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ», προϋπολογισμού 5.010.000 €.

4.«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ/ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 5.010.000 €

Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα συνολικού προϋπολογισμού 25.400.000 €  με καθαρισμούς σε λοιπά επιλεγμένα από την Υπηρεσία τμήματα του ποταμού Πηνειού και των παραποτάμων του, καθώς και  των ρεμάτων και των χειμάρρων εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Πρόκειται για τα έργα:

1.«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ /ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ», προϋπολογισμού 12.096.774,19 € 

  1. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ /ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ», προϋπολογισμού 5.200.000 €.

3.«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ /ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 5.200.000 €.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών των ανωτέρω έργων ελήφθησαν υπόψη τα εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής, οι υδραυλικές μελέτες των γεφυρών καθώς και υδραυλικά στοιχεία για τις πλημμυρικές παροχές των υδατορεμάτων.

Στην Π.Ε. Καρδίτσας:

Κάθε χρόνο δημοπρατούνται παγίως συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ύψους περίπου 500.000 €, που αφορούν σε τρέχουσες ανάγκες καθαρισμών στην ΠΕ Καρδίτσας. 

Επιπλέον, την τρέχουσα περίοδο, πέραν των ήδη γενόμενων παρεμβάσεων της Περιφέρειας για τις αποκαταστάσεις των ζημιών του ΙΑΝΟΥ αλλά και των παρεμβάσεων του Υπουργείου Υποδομών, βρίσκονται σε διαδικασίες συμβασιοποίησης οι κάτωθι εργολαβίες:

-Καθαρισμός Βουβουλίνα (και εκατέρωθεν περιοχών), προϋπολογισμού 2.000.000 €

-Αποκατάσταση ρεμάτων και αναχωμάτων περιοχής Δ. Λίμνης Πλαστήρα 1.100.000 €

-Αποκατάσταση ρεμάτων και αναχωμάτων περιοχής Δ. Παλαμά 800.000€

-Αποκατάσταση ρεμάτων και αναχωμάτων περιοχής Δ. Σοφάδων 1.100.000€

-Αποκαταστάσεις ρεμάτων και αγροτικών δρόμων σε διάφορες θέσεις της ΠΕ Καρδίτσας 4.950.000€

-Καθαρισμός τμήματος Καράμπαλη, 300.000€

-Καθαρισμός τμήματος Καλέντζη, 500.000€

Λαμβάνοντας υπόψη το μήκος των φυσικών και διευθετημένων ρεμάτων στο νομό Καρδίτσας που ανέρχονται σε 800 χιλιόμετρα στην πεδινή ζώνη και σε 3.375 χιλιόμετρα στην ορεινή ζώνη, οι παρεμβάσεις γίνεται τοπικά, σε καίρια σημεία, ιδίως κοντά σε εγκάρσια τεχνικά (γέφυρες κλπ) όπου έχει διαπιστωθεί στο παρελθόν ότι δημιουργούνται προβλήματα κατά τη διάρκεια των πλημμυρικών φαινομένων. Επιπλέον, οι τοπικοί και λοιποί δημόσιοι φορείς  ενημερώνουν  την Υπηρεσία για τυχόν προβλήματα που εντοπίζουν στις κοίτες.

Στα πλαίσια των έργων αποκατάστασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας από τον ΙΑΝΟ έχει ολοκληρωθεί πλήθος σημειακών εργασιών σε καίρια σημεία του υδρογραφικού δικτύου. Χαρακτηριστικά υδατορέματα-τάφροι-αναχώματα στα οποία έγιναν επεμβάσεις είναι και τα ακόλουθα: Καλέντζης, Καράμπαλης, Γάβρας, Λείψιμος, 

Πάμισος, Σοφαδίτης, Ιταλικός – αναχώματα, Μέγα Ρέμα Φυλακτής, Κερασιώτης, Καριτσιώτης, Εκτροπή Λείψιμου (Σταυρός), Κακκάρα (περιοχή), Μακρυχώρι (αριστερή και δεξιά παράταφρος Καλέντζη, αναχώματα), Φανάρα Παλαμά-αναχώματα, Βλοχός-αναχώματα, Μεταμόρφωση – αναχώματα, Γεωργικό (νέα και παλαιά κοίτη), Λανάρα, απομάκρυνση φερτών από  τεχνικά (ενδεικτικά Παλαιοχώρι, Αγ. Τριάδα, Καλογριανά, Αστρίτσα, Καρδίτσα-Δέλτα σε διάφορες θέσεις), απομάκρυνση φερτών από τάφρους και κανάλια (ενδεικτικά Αγ. Θεόδωρο, Μέλισσα, Κρύα Βρύση, Πορτίτσα, Ορφανά κλπ).

Με την αρ. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Γ/Φ1/6694/16-09-2020  απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών εγκρίθηκαν συμπληρωματικές εργασίες στον παραχωρησιούχο της Ε65 για την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών ανάντι και κατάντι του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), στις οποίες περιλαμβάνεται και η πεδινή λεκάνη της ΠΕ Καρδίτσας. Στα πλαίσια της σύμβασης συντάσσονται σήμερα μελέτες των αντιπλημμυρικών έργων.

Στην Π.Ε. Καρδίτσας μετά τη θεομηνία του Ιανού δρομολογούνται έργα διευθέτησης, συντήρησης και καθαρισμού ποταμών τάφρων και συλλεκτήρων ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών  (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) και 10 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Στα έργα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περιλαμβάνονται: 

-Έργα διευθέτησης, συντήρησης  και καθαρισμού 26 αποστραγγιστικών τάφρων

-Δευθέτηση ποταμού Ιταλικού και των συμβαλλόντων σε αυτόν συλλεκτήρων ΙΙ2, ΙΙ3 και λοιπών συνοδών έργων

-Πρόσθετα αντιπλημμυρικά έργα Ιταλικού και των συμβαλλόντων σε αυτόν  συλλεκτήρων

-Διευθέτηση ποταμού Καλέντζη και του συλλεκτήρα ΙΙΙ2

-Πρόσθετα έργα διευθέτησης Καλέντζη, Καράμπαλη και συλλεκτήρα ΙΙΙ2 (τρίγωνο Καρδίτσας) 

– Αντιπλημμυρικά έργα ποταμού Ενιπέα α φάση

-Αντιπλημμυρικά έργα ποταμού Πάμισου και συλλεκτήρες

-Πρόσθετα αντιπλημμυρικά έργα ποταμού Πάμισου και συλλεκτήρων

-Αντιπλημμυρικά έργα Πηνειού χ.θ. 95+000 έως χ.θ. 142+000 και ποταμού Νεοχωρίτη α φάση καθαρισμός και παρεμβάσεις στον ποταμό Πηνειό και ποταμό Νεοχωρίτη

-Καθαρισμοί και παρεμβάσεις στον ποταμό Μέγα μήκους, 10 χλμ

-Καθαρισμοί και παρεμβάσεις στον ποταμό Φαρσαλίτη, μήκους 10 χλμ

Επιπλέον, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας/ Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος,  με αρμοδιότητα στους ποταμούς Ενιπέα και Πάμισο, έχει καθαρίσει τμηματικά τα εν λόγω υδατορέματα  σε μήκος άνω των 100 χλμ από φερτά υλικά, απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση (φυτά, θάμνοι, δενδρύλλια), σε διάφορα χρονικά διαστήματα, πριν και μετά τον «Ιανό». Επίσης, έχει συντηρήσει, αποκαταστήσει και ενισχύσει τα αναχώματα στα τμήματα που είχαν υποστεί βλάβη.   Πρόκειται για έργα προϋπολογισμού 4,43 εκατ. ευρώ  στον Πάμισο  σε  Μουζάκι,  Γελάνθη και 5,59 εκατ. ευρώ στον Ενιπέα σε Βασιλί, Ευίδριο, Αμπελια, Υπέρεια, Ορφανά,  Πυργάκι, Φάρσαλα, Βλοχό, Πέτρινο κ.α.

Επιπλέον, με δυο νέες εργολαβίες προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ η κάθε μία, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ολοκληρώνει τον καθαρισμό της κοίτης των δύο ποταμών  και τη συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ