ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε να προσέλθετε στην 6 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 14η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. 2 η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των εσόδων – εξόδων του Δήμου
Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
2. 2 η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, τρέχοντος έτους.
3. 3 η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των εσόδων – εξόδων του Δήμου
Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
4. Έγκριση της αριθ. 6/2024 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού περί τιμολογίου ύδρευσης – αποχέτευσης – άρδευσης 2024.
5. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αλμυρού.
6. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΕ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ»
7. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ»
8. Έγκρισης χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΠΤΕΛΕΟΥ»
9. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ
2018»
10. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής για το έργο «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ – ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ»
11. Έγκριση ή μη της τεκμηρίωσης απόδοσης ορίων διακατεχόμενου δάσους Δημοτικής Κοινότητας Ανάβρας
12. Διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον Κρατικό Αερολιμένα Νέας Αγχιάλου.
13. Διατύπωση γνώμης επί της Μ.Π.Ε. για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 153,84625 MW στη θέση «Στρεβάδια», της Δ.Ε. Αλμυρού, του Δ. Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
14. Συμπλήρωση της Απόφασης Δ.Σ. με αρ. 8/2023 με θέμα «Τροποποίηση
ρυμοτομικού σχεδίου στην Αμαλιάπολη Δήμου Αλμυρού ιδιοκτησίας Ιωάννης Καουνάς του Κων/νου στο Ο.Τ 37 που περικλείεται από τις δημοτικές οδούς Στρ/γου ΚΑΘΗΝΙΩΤΗ, Στρ/γου ΚΑΜΠΟΥΡΗ και Ανώνυμου οδού», με τη σχετική Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δ. Αλμυρού.
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθ. 2/2024 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πλατάνου περί: «Κοπής δέντρων στο Αλσύλλιο Πλατάνου» για τη δημιουργία πάρκου».
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως των μελών της Θεατρικής Ομάδας Ενηλίκων Αλμυρού «Σκηνοπαίκτες»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Γαλατσίδας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ