ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε  στη 26η   Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 26η  του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18.00΄ μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

 1. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2020-2021.
 2. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Γ΄ Τρίμηνο 2019.
 3. Σύσταση Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν αξία.
 4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου σε επιτροπή επιλογής δικηγόρου με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής, αορίστου χρόνου, στο Δήμο Αλμυρού.
 5. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή του στο Δίκτυο πόλεων την βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική Οικονομία με διακριτικό τίτλο «Βιώσιμη Πόλη».
 6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Καθηγητές Φυσικής Αγωγής) που θα απασχοληθούν στα προγράμματα «Άθληση για όλους» περιόδου 2019-2020, από το Δήμο Αλμυρού.
 7. Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην θέση «Πέρδικα» Δήμου Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας.
 8. Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην θέση «Αλία» της Τ.Κ. Πλατάνου του Δήμου Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας.
 9. Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην θέση «Μαγγανίτσα» της Τ.Κ. Πλατάνου του Δήμου Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας.
 10. Έγκριση πρακτικών άγονων διαγωνισμών για την εκμίσθωση των ελαιοπεριβόλων στις θέσεις «Κούβελος» και «Ελίτσα» ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Κληροδότημα Αγγελικής Τσούκα» Τ.Κ. Αμαλιάπολης, Δ.Ε. Σούρπης, Δήμου Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας.
 11. Αποδοχή της απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλμυρού» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5037645 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
 12. Αποδοχή της απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης «Ανάπλαση εισόδων & παρακείμενων χώρων στα ανατολικά της πόλης του Αλμυρού» με Κωδικό Ο.Π.Σ.5041381 στο Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».
 13. Αποδοχή της απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης «Δημιουργία Κέντρου Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού Αμαλιάπολης, για τους Ενάλιους Επισκέψιμους Αρχαιολογικούς Χώρους» με Κωδικό Ο.Π.Σ.5030089 στο Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».
 14. Έγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (2η παράταση περαίωσης εργασιών έως 15/12/2019) του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Ευξεινούπολης Δ. Αλμυρού» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5000739.
 15. Παραχώρηση χρήσης χώρου του υπογείου του Παλιού Γυμνασίου Αλμυρού στο Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών.
 16. Παραχώρηση χρήσης χώρου του υπογείου του Δημοτικού Καταστήματος Ευξεινούπολης ως αποθηκευτικού χώρου του υλικού από τις ανασκαφικές έρευνες στην θέση «Μαγούλα Ζερέλια».
 17. Παραχώρηση χρήσης χώρου του Νηπιαγωγείου Πλατάνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.
 18. Διακοπή φιλοξενίας παιδιών στον Παιδικό Σταθμό.
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως γονέων παιδιών που φιλοξενούνται στον Παιδικό Σταθμό Αλμυρού.
 20. Διαγραφή παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

 Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα γίνει ενημέρωση για τα οικονομικά του Δήμου.

                                           Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                       Τσούτσας  Δημήτριος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here