Καλείστε να προσέλθετε  στη 22η   Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 9η  του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.30΄ μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

1.-Ενημέρωση για το Γ.Ε.Λ.

2.-Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής για την κατάρτιση πίνακα επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών στον Παιδικό Σταθμό Αλμυρού σύμφωνα με την ΚΥΑ 41087/2017 (ΦΕΚ Β’ 4249/5-12-17

3.-Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αλμυρού

4.-Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αλμυρού

5.- Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού.

6.-Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, τακτικών και αναπληρωματικών για την επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

7.-Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση του σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων.

8.-Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλμυρού  για το οικ. έτος 2019.

9.-Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλμυρού.

10.-Ονοματοδοσία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αλμυρού.

11.-Παραχώρηση έκτασης για την δημιουργία Βοτανικού Κήπου στην περιοχή του όρους Όθρυς.

12.-Γνωμοδότηση ΣΥΠΟΘΑ για την  Επέκταση- Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αλμυρού.

13.- Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού του Δήμου.

14.- Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του « Συλλόγου Ανατολικής Ρωμυλίας  Ευξεινούπολης».

15.-Συζήτηση επί αιτήματος του Αθλητικού Ομίλου Ευξεινούπολης, για χρήση του Πολιτιστικού Κέντρου, με σκοπό την διεξαγωγή μαθημάτων.

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

 Δημήτριος Τσούτσας 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here