ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε  στην 13η   Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 14η  του μηνός Μαΐου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00΄ μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

  1. Ορισμός υπολόγου – διαχειριστή του έργου «Ανέγερση Νηπιαγωγείου Σούρπης Δήμου Αλμυρού Ν. Μαγνησίας» που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.
  2. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για την πληρωμή του έργου «Ανέγερση Νηπιαγωγείου Σούρπης Δήμου Αλμυρού Ν. Μαγνησίας» που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται για συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) για θέματα που κρίνονται εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Καλλές

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here