Καλείστε να προσέλθετε  στην 3η   Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 26η  του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 18.30΄ μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. 1η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2020.
 2. 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικον. έτους 2020.
 3. Ορισμός εκπροσώπου  Γνωμοδοτικής Επιτροπής άρθρου 9 Ν.2881/2001.
 4. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.290/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού με θέμα Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010).
 5. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού για κάλυψη δαπανών θέρμανσης.
 6. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού από Α΄ κατανομή 2020.
 7. Σύσταση επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων παραχώρησης περιοδικής χρήσης των δημοτικών ακινήτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 156/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού.
 8. Έγκριση μετατροπής της συμμετοχής του Δήμου Αλμυρού από συνδεδεμένο μέλος σε τακτικό μέλος του «Δικτύου  Ελληνικών  Πόλεων για την Ανάπτυξη – ΔΕΠΑΝ».
 9.  Έγκριση της αριθ. 2/2020 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού περί τιμολογίου ύδρευσης-αποχέτευσης- άρδευσης έτους 2020.
 10. «Γνωμοδότηση επί αιτήματος του Δασαρχείου Αλμυρού, για τη χορήγηση έγκρισης συναίνεσης διάνοιξης δασικής οδού μήκους 536,35 μέτρα, για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του ορυχείου κερατολίθου στη θέση «Κορφούλας Ρέμα», περιφέρειας Τοπικής Κοινότητας Ανάβρας, από την εταιρεία «ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ».
 11. Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας για τα έτη 2020 και 2021.
 12. Διακοπή φιλοξενίας παιδιών στον Παιδικό Σταθμό.
 1. Έγκριση μετακίνησης της χορωδίας του Δήμου για συμμετοχή της σε Χορωδιακή Συνάντηση στην Αθήνα.
 2. Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, στη θέση «Καράμπλας» Τ.Κ. Ανάβρας, Δήμου Αλμυρού της Νάνου Κυριακής του Αποστόλου, σε  διακατεχόμενη δασική έκταση.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Βαζούρα Δημητρίου του Λεωνίδα.

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Τσούτσας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here