ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε  στην 11η   Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 12η  του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 11.00΄ π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

 1. 4η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικον. έτους 2019.
 2. Εξειδίκευση πίστωσης για τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου της ενορίας Αγίου Νικολάου Αλμυρού.
 3. Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού του κληροδοτήματος «Αγγελικής Τσούκα»  οικ. έτους 2018.
 4. Διάθεση ποσού της κατηγορίας ¨Έκτακτα Ειδικευμένα¨ για πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού τρέχοντος έτους.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος παραχώρησης της κεντρικής πλατείας Αλμυρού για τη διοργάνωση εκδήλωσης με το φορητό ψηφιακό πλανητάριο.
 6. Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, των πολιτών του οικισμού Αγίου Δημητρίου της Τ.Κ. Αχιλλείου.
 7. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της πράξης «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Αλμυρού».
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση αθλητικών χώρων Δ. Αλμυρού».
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί ένστασης της ΘΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. επί της απόφασης της τεχνικής υπηρεσίας που αφορά στο έργο «Βιοκλιματική αναβάθμιση πλατείας και περιμετρικών οδών Κέντρου Αλμυρού».
 10. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οχημάτων στην παραλιακή οδό Τ.Κ. Αμαλιάπολης, για ορισμένο χρονικό διάστημα, κατά τη θερινή περίοδο.
 11. Έγκριση κοπής ή μη, δέντρων, σε κοινόχρηστους χώρους.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος κατοίκων Τ.Κ. Πτελεού για τη διαχείριση και φροντίδα αδέσποτων ζώων στο Δήμο Αλμυρού.
 13. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 54/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Προγραμματισμός αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου έτους 2019 και εξειδίκευση πιστώσεων».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here