Διοχετεύει νερό σε Σούρπη και Πτελεό – Ολοκληρώνονται οι εργασίες συντήρησης.

Γέμισε το φράγμα Μαυρομάτι και το νερό διοχετεύεται δοκιμαστικά σε όλους τους οικισμούς Σούρπης και Πτελεού. Το έργο ζωής και ουσίας θα δώσει τη δυνατότητα επάρκειας ποιοτικού νερού, αλλά και ποσότητας αντίστοιχα σε 9 συνολικά χωριά.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλμυρού έχει ολοκληρώσει την επισκευή και συντήρηση των διυλιστηρίων, που μέχρι σήμερα δεν είχαν λειτουργήσει.

Παράλληλα, επιδιορθώνει όλες τις ζημιές που παρουσιάζονται τώρα που το φράγμα λειτουργεί δοκιμαστικά.

Το δίκτυο δεν είχε τεθεί ποτέ σε λειτουργία από την κατασκευή του παρά μόνο αποσπασματικά, με αποτέλεσμα να προκύπτουν ζημιές σε σημεία του από τη φθορά του χρόνου.

Παροχή δόθηκε δοκιμαστικά και στους τελευταίους οικισμούς, το Αχίλλειο και τον Αγ. Δημήτριο. Παράλληλα οι εργασίες συντήρησης συνεχίζονται στη Σούρπη, όπου είχε καταστραφεί τμήμα του έργου από πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή πριν από τρία χρόνια, ενώ τοποθετούνται νέοι μειωτές πίεσης. Το έργο εκτιμάται ότι θα μπορεί να λειτουργήσει πλήρως τεχνικά σε μικρό διάστημα.

Το φράγμα συγκεντρώνει τα επιφανειακά νερά από τις βροχές και μετά την επεξεργασία τα διοχετεύει στις δεξαμενές των οικισμών απ’ όπου γίνεται η διανομή στα δίκτυα των χωριών. Σύμφωνα με τις μελέτες του έργου, θα μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες ύδρευσης των οικισμών, οι οποίοι σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, τόσο με την ποσότητα του νερού, όσο και με την ποιότητα, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής.

Περιγραφή φράγματος

Ο ταμιευτήρας αναπτύσσεται κατά μήκος της κύριας μισγάγγειας του ρέματος Μαυρομάτι και κατά μήκος των δύο μισγαγγειών που συμβάλλουν αμέσως ανάντη της θέσης του φράγματος. Με βάση τις δυνατότητες ταμίευσης της συγκεκριμένης θέσης κατασκευής του φράγματος η συνολική χωρητικότητα ανέρχεται περίπου 1.300.000 m3 απόθεσης και ο ωφέλιμος όγκος ταμίευσης ανέρχεται σε 1.200.000 m3 νερού περίπου.

Επειδή το νερό του ταμιευτήρα προορίζεται για ύδρευση προβλέπονται τρεις στάθμες υδροληψίας ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής της στιβάδας υδροληψίας σε περίπτωση εποχιακών μεταβολών στην ποιότητα νερού του ταμιευτήρα. Κατασκευάσθηκαν επίσης έργα εκτροπής που εξασφαλίζουν την ομαλή προσαγωγή προς τα κατάντη της επιφανειακής απορροής του ρέματος Μαυρομάτι.

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Φράγμα συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι Σούρπης» κατασκευάστηκαν:

Το σώμα του φράγματος.

Η εκτροπή – εκκένωση – υδροληψία.

Τμήμα του υπερχειλιστή.

Νέο αντλιοστάσιο και κτίριο δικλείδων στον κατάντι πόδα του φράγματος με τον καταθλιπτικό αγωγό που συνδέεται με τον υπάρχοντα αγωγό που μεταφέρει νερό από τις πηγές Μαυρομάτι.

Βελτίωση οδού πρόσβασης από τον Άγιο Ιωάννη προς το φράγμα.

Κατασκευή οδού πρόσβασης από τον υδροκρίτη προς το φράγμα.

Κατασκευή οδού πρόσβασης προς το νέο αντλιοστάσιο και το κτίριο δικλίδων.

Κατασκευή οδού προς τις υδροληψίες.

Βελτίωση οδού προς τον δανειοθάλαμο αργίλου.

Υπόλοιπο τμήμα του υπερχειλιστή και λεκάνη ηρεμίας.

Αποκατάσταση δανειοθαλάμου αργίλου.

Αποκατάσταση λατομείου αδρανών υλικών.

Ασφαλτόστρωση οδού από υδροκρίτη προς φράγμα.

πηγή:https://www.taxydromos.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here