Το μεγάλο ερώτημα είναι…. πότε θα πληρωθούν;

Πιο αναλυτικά σε σχετική ανακοίνωση που δόθηκε στην δημοσιότητα από τις 24 Ιουλίου αναφέρονται τα εξής:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πρόγραμμα ύψους 51,23 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη αγροτών στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή στο πλαίσιο της επιδημίας του κορωνοϊού.

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων.

Η στήριξη, που χρηματοδοτείται από τον εθνικό προϋπολογισμό, θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.

Το πρόγραμμα θα είναι προσβάσιμο σε:

(i) πρωτογενείς γεωργικούς παραγωγούς και πωλητές υπαίθριων αγορών,

ii) πρωτογενείς κτηνοτρόφους στον τομέα της εκτροφής αιγοπροβάτων, και

(iii) πρωτογενείς γεωργικούς παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής σπαραγγιών.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ρευστότητας των γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων και να τους βοηθήσει να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια και μετά το ξέσπασμα του κορωνοϊού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, η ενίσχυση έχει προσωρινό χαρακτήρα και δεν υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο, ενώ το καθεστώς θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Σε αυτή τη βάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τα μέτρα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο και άλλες δράσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση του οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας κορωνοϊού μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα είναι διαθέσιμη υπό τους αριθμούς υποθέσεων SA. 58029, SA. 58048 και SA. 58069 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο ανταγωνισμού της Επιτροπής μόλις επιλυθούν τυχόν ζητήματα εμπιστευτικότητας».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here