Tη δυνατότητα να αποπληρώσουν σε ορίζοντα δεκαετίας χρέη έως 6.000 ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές, ακόμα και χωρίς να υπαχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων, θα έχουν αγρότες υποψήφιοι συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει ή κλείνουν μέχρι το τέλος του έτους τα 67 τους χρόνια, αρκεί να υποβάλουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 την αίτηση συνταξιοδότησής τους.

Σε περίπτωση που η αίτηση συνταξιοδότησης υποβληθεί από 1ης Οκτωβρίου 2019 και μετά, δίχως να έχει προηγηθεί αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών του ν. 4611/2019, το χρέος θα πρέπει να αποπληρωθεί –μέσω παρακράτησης από τη σύνταξη– μέσω του πάγιου σχήματος το πολύ 60 (αντί για 40 που ίσχυε μέχρι σήμερα) δόσεων.

Τα παραπάνω προκύπτουν από εγκύκλιο που εξέδωσε πρόσφατα ο ΕΦΚΑ σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4611/2019 στους υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένους, αλλά και σε όσους πρόκειται να υποβάλουν συνταξιοδοτικό αίτημα. Όπως απορρέει από το έγγραφο, σε κάθε περίπτωση που ο εν δυνάμει συνταξιούχος καταθέτει αίτηση ένταξης στη νέα ρύθμιση οφειλών, αυτομάτως «κλειδώνει» το δικαίωμα εξόφλησης της οφειλής του σε 120 δόσεις. Στον ίδιο αριθμό δόσεων μπορεί να ξεχρεώσει και ασφαλισμένος που η αίτηση συνταξιοδότησής του έχει απορριφθεί, εφόσον υπαχθεί στη νέα ρύθμιση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και, στη συνέχεια, υποβάλει νέο συνταξιοδοτικό αίτημα, ακόμα και μετά την ημερομηνία αυτή.

Προϋπόθεση τα 67α γενέθλια

Όπως έγραψε και σε προηγούμενα φύλλα η «ΥΧ», με τον ν. 4611/2019 το ανώτατο όριο οφειλών με τις οποίες δύναται να συνταξιοδοτηθεί κάποιος αγρότης-ασφαλισμένος του πρώην ΟΓΑ, εφόσον πληροί τις υπόλοιπες συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις και έχει ήδη συμπληρώσει ή πρόκειται μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους να συμπληρώσει τα 67 του χρόνια, αυξήθηκε από 4.000 ευρώ σε 6.000 ευρώ. Αυτή η αλλαγή στο «ταβάνι» των οφειλών αφορά, πέρα από τις συντάξεις γήρατος, και εκείνες που χορηγούνται λόγω αναπηρίας και θανάτου.

Η οφειλή καταβάλλεται μέσω παρακράτησης από τη σύνταξη σε έως 120 μηνιαίες δόσεις (δηλαδή ορίζοντας δεκαετίας), με το ελάχιστο ποσό καθεμιάς –ειδικά για τους αγρότες– να ανέρχεται σε 30 ευρώ. Σημειωτέον ότι, με την ένταξη στη ρύθμιση, οι αγρότες κερδίζουν πλήρη απαλλαγή (έκπτωση 100%) από τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις.

Αυτόματη μεταφορά από τις 40 δόσεις

Αξίζει να τονιστεί επίσης ότι στις 120 δόσεις εντάσσονται και όσοι συνταξιούχοι αγρότες ήδη πληρώνουν τις οφειλές τους με το προηγούμενο καθεστώς των 40 δόσεων, καθώς η ρύθμισή τους αυτόματα μεταπίπτει στο νέο σχήμα, εκτός κι αν ρητά και εγγράφως έχουν δηλώσει στον ΕΦΚΑ ότι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Συνολικά, οι «εγκλωβισμένοι» αγρότες άνω των 62 ετών που λόγω χρεών δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν υπολογίζονται σε 30.000, με περισσότερους από το 1/3 αυτών να είναι ανάμεσα στα 64 και στα 67 χρόνια.

Οι πέντε περιπτώσεις

Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, δικαίωμα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 120 δόσεις, ακόμα και αν δεν υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο νέο σχήμα, έχουν ασφαλισμένοι με αιτήματα συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν:

✱ Από τις 17/5/2019 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4611/2019) έως τις 30/9/2019.

✱ Πριν από τις 17/5/2019, τους γνωστοποιήθηκε η οφειλή, αλλά μέχρι τη δημοσίευση του νόμου δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των δύο μηνών για την εξόφλησή τους.

✱ Πριν από τις 17/5/2019, τους γνωστοποιήθηκε η οφειλή την οποία και εξόφλησαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

✱ Πριν από τις 17/5/2019, δεν θα γνωστοποιηθεί οφειλή δεδομένου ότι αυτή δύναται να παρακρατηθεί και εκκρεμεί η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης.

✱ Πριν από τις 17/5/2019 και βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της συνταξιοδοτικής διαδικασίας.

Στις 26.000 οι αιτήσεις αγροτών στην πλατφόρμα

Τις 26.000 προσεγγίζουν οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα από αγρότες – ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εργασίας στην «ΥΧ». Από αυτές, oι περίπου 14.360 αιτήσεις είναι οριστικές και οι υπόλοιπες βρίσκονται, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ίδιες πηγές, «εν αναμονή ενημέρωσης».

Ζήτημα εξακολουθεί να υπάρχει με τα χρέη του 2018, καθώς η εκκαθάριση των εισφορών του έτους αυτού δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, κάτι που, σύμφωνα πάντα με το υπουργείο Εργασίας, θα γίνει σύντομα και αρκετά νωρίτερα από τον Σεπτέμβριο (στο τέλος του οποίου, άλλωστε, εκπνέει η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση για τα ασφαλιστικά ταμεία).

Δεύτερη ευκαιρία για αιτήσεις που έχουν απορριφθεί

Μέσω της νέας ρύθμισης μπορούν, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, να «απεγκλωβιστούν», αποκτώντας δικαίωμα σύνταξης:

✱ Ασφαλισμένοι που θα υπαχθούν στη νέα ρύθμιση από 17/5/2019 έως 30/9/2019 και θα υποβάλουν αίτημα συνταξιοδότησης ακόμα και μετά τις 30/9/2019.

✱ Ασφαλισμένοι που η αίτηση συνταξιοδότησής τους έχει απορριφθεί, εφόσον υπαχθούν στη ρύθμιση από 17/5/2019 έως 30/9/2019 και στη συνέχεια υποβάλλουν αίτημα συνταξιοδότησης ακόμα και μετά τις 30/9/2019.

✱ Ασφαλισμένοι για τους οποίους έως και τις 16/6/2019 έχει παρέλθει η προβλεπόμενη δίμηνη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή του προβλεπόμενου ποσού οφειλής και δεν έχει απορριφθεί το αίτημά τους, εφόσον ανακαλέσουν την αίτηση, υπαχθούν στη νέα ρύθμιση από 17/5/2019 έως 30/9/2019 και υποβάλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμα και μετά τις 30/9/2019.

✱ Υποψήφιοι συνταξιούχοι που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης πριν από τις 17/5/2019, εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί οφειλή ή, αν έχει κοινοποιηθεί, δεν έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή και υπαχθούν στη ρύθμιση έως 30/9/2019.

✱ Συνταξιούχοι με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης, εφόσον υπαχθούν στη ρύθμιση έως 30/9/2019, χωρίς μεταβολή της ημερομηνίας έναρξης της συνταξιοδότησής τους.

✱ Υποψήφιοι συνταξιούχοι, οι οποίοι κατέβαλαν το απαιτούμενο ποσό από εισφορές που δεν μπορούσε να παρακρατηθεί από τη σύνταξη και έως τις 17/5/2019 δεν έχει εκδοθεί οριστική συνταξιοδοτική απόφαση.

Στις 120 δόσεις εντάσσονται και όσοι συνταξιούχοι αγρότες ήδη πληρώνουν τις οφειλές τους με το προηγούμενο καθεστώς των 40 δόσεων, καθώς η ρύθμισή τους αυτόματα μεταπίπτει στο νέο σχήμα.

πηγή:https://www.ypaithros.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here