Καλείστε να προσέλθετε  στην 6η   Τακτική Συνεδρίαση, την 26η  του μηνός Μαρτίου  του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14.30΄ π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου. 67 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), σύμφωνα με την ΠΝΠ ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020, άρθρο 10, παρ. 1 και το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ. ΕΣ., για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

   1.-Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, τρέχοντος οικονομικού έτους.

  2.-Έγκριση εκμίσθωσης του κτιρίου του Παιδικού Σταθμού της Κοινότητας Ευξεινούπολης, με σκοπό την λειτουργία Ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού.

  3.-Έγκριση της αποδοχής επιχορήγησης του Δήμου Αλμυρού στο πρόγραμμα WIFI4EU στο πλαίσιο του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» CEFWIFI4EU.

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Τσούτσας

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here