Διαιωνίζεται χωρίς τέλος το ζήτηµα των δασικών χαρτών, που απειλεί τους αγρότες τόσο όσον αφορά την απώλεια των ενισχύσεών τους όσο και των δικαιωµάτων τους. Από τη µία η διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί, γεγονός που επιτρέπει «διευθετήσεις» έστω και τελευταίας ώρας και από την άλλη δεν είναι λίγοι οι παραγωγοί οι οποίοι όχι µόνο δεν πληρώθηκαν τα ποσά που δικαιούνταν στην εξόφληση της ενιαίας τον περασµένο ∆εκέµβριο, αλλά τους ζητείται και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ενισχύσεων. Πολλές τέτοιες είναι οι περιπτώσεις σε Λάρισα και Μαγνησία

Σηµειωτέον ότι από τον Οργανισµό Πληρωµών, εδώ και δύο µήνες και µετά τις πρώτες οχλήσεις από τους παραγωγούς για κοµµένες ενισχύσεις, διευκρινίζεται ότι «η ενηµέρωση του χαρτογραφικού υποβάθρου του ΟΣ∆Ε µε τους κυρωµένους δασικούς χάρτες είναι µια δυναµική και συνεχής διαδικασία, καθώς το υπόβαθρο επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους µε συγκεκριµένο τρόπο που έχει συµφωνηθεί µε τις αρµόδιες ∆ασικές Υπηρεσίες».

Την ίδια ώρα οι διοικητικές αγκυλώσεις και η απουσία κοινής συνισταµένης µεταξύ του Οργανισµού Πληρωµών και των ∆ασαρχείων φαίνεται να εµποδίζουν την επίλυση του ζητήµατος, ξεµπλοκάροντας την αξιοποίηση αγροτικών και δασικών εκτάσεων και περιορίζοντας τον κίνδυνο της απώλειας επιδοτήσεων για τους παραγωγούς.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγµα του Γαλαρινού Χαλκιδικής, όπου αγρότες καλλιεργούν εδώ και δεκαετίες, χωράφια τα οποία είναι ενταγµένα στα Σχέδια Βελτίωσης και στο πρόγραµµα των Βιολογικών, ενώ έχουν κάνει επενδύσεις σε αυτά. Σύµφωνα µε τις καταγγελίες των παραγωγών της περιοχής, στους δειγµατοληπτικούς ελέγχους και στην τηλεπισκόπηση τα χωράφια τους βρέθηκαν χωρίς ευρήµατα, ενώ και στη δήλωση ΟΣ∆Ε τον Μάιο του 2019 οι εν λόγω εκτάσεις χαρακτηρίστηκαν επιλέξιµες. Ωστόσο στην προκαταβολή του περασµένου Οκτωβρίου πήραν κάποια µικροποσά, λόγω δασικών χαρτών κι ενώ τον Νοέµβριο είχαν ήδη σπείρει για την επόµενη καλλιεργητική σεζόν, κάποιοι αγρότες λαµβάνουν χαρτί που τους ζητά επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ενισχύσεων του έτους 2018.

Από ‘κει και πέρα ξεκινάει ένας αγώνας, µε τους αρµόδιους του ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλονίκης να µιλούν για χάρτες που διαχειρίζονται και χωράφια κηρυγµένα αναδασωτέα και το ∆ασαρχείο να επιµένει ότι οι εκτάσεις αυτές είναι ακόµα σε διαδικασία ελέγχου κι ενώ τα χωράφια είναι καθαρά δεν υπάρχει επίσηµη απόφαση γιατί είναι ακόµα στις Επιτροπές εξέτασης του θέµατος. Σηµειωτέον ότι για κάθε αναδασωτέα έκταση υπάρχει πρόστιµο 100.000 ευρώ, γεγονός που δεν έχει καταγραφεί για κάποιον αγρότη της περιοχής αυτής, όπως λένε επίσηµα από το αρµόδιο ∆ασαρχείο.

Εν τω µεταξύ, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκαθαρίζουν ότι «οι αναρτηµένοι δασικοί χάρτες που επικαλύπτουν τα αγροτεµάχια των παραγωγών δεν επηρεάζουν τις δικαιούµενες ενισχύσεις τους, ενώ αγροτεµάχια, των οποίων η έκταση επικαλύπτεται στο σύνολό τους ή σε µέρος αυτών από κυρωµένους δασικούς χάρτες εξαιρούνται από τη συνολική επιλέξιµη έκταση της αίτησής τους, µε αναλογική µείωση της δικαιούµενης ενίσχυσης. Οι εν λόγω µειούµενες ενισχύσεις δύναται να υπολογισθούν και να καταβληθούν σε επόµενες πληρωµές».

Την ίδια ώρα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετοιµάζει ρύθµιση για όλες εκείνες τις περιοχές της χώρας όπου έχει γίνει αναδασµός και το ∆ηµόσιο έχει βάλει την υπογραφή του ότι είναι αγροτικές εκτάσεις, τις δήλωσε όµως ως δασικές κατά τη διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών, προκαλώντας τεράστια προβλήµατα στους αγρότες. ∆ιεκδικώντας τις εκτάσεις αυτές, το ∆ηµόσιο είχε µπλοκάρει κάθε δυνατότητα αξιοποίησής τους, θέτοντας, παράλληλα, σε κίνδυνο τις κοινοτικές επιδοτήσεις.

πηγή:agronews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here