Ο Δήμος Σκιάθου, που εδρεύει στη Σκιάθο της ΠΕ Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας & για την πρόληψη ενδεχόμενων πυρκαγιών στο Δήμο κατά τη θερινή περίοδο του 2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

15ΥΕ Πυροφύλακες, Δ. Σκιάθου, Σκιάθος Μαγνησίας Πελοποννήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (με αναγραφή των ατομικών στοιχείων, στοιχεία κατοικίας καθώς και ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ & ΑΜ ΙΚΑ) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημαρχείο Σκιάθου, Νικοτσάρα 12, Τ.Κ. 370 02, Σκιάθος Μαγνησίας Θεσσαλίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24273 50137 (κ. Σοφία Μπαλαλά).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-06-2019 έως και 12-06-2019, (εργάσιμες ημέρες & ώρες).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/75ΝΚΩ13-ΦΣΨ/document 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here