Τις δυνατότητες «απεγκλωβισμού», μέσω της τρέχουσας ρύθμισης των 120 δόσεων, χιλιάδων ασφαλισμένων του ΟΓΑ που αδυνατούν να βγουν στη σύνταξη λόγω οφειλών προς τον ασφαλιστικό τους φορέα διευκρινίζει εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην εγκύκλιο, οι εν λόγω ασφαλισμένοι μπορούν πλέον να αποκτήσουν δικαίωμα καταβολής σύνταξης εφόσον ρυθμίσουν την οφειλή τους μέσω του νέου σχήματος διευθέτησης χρεών σε έως και 120 δόσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι- πέρα φυσικά από το να πληρούν και τα υπόλοιπα τυπικά κριτήρια συνταξιοδότησης- να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν μέχρι το τέλος του 2019 τα 67 τους χρόνια.

Στην πράξη οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι μπορούν να αποπληρώσουν την οφειλή τους σε έως και 120 δόσεις με παρακράτηση που θα γίνεται από τη σύνταξή τους. Η ελάχιστη μηνιαία δόση, ειδικά για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, έχει ορισθεί στα 30 ευρώ.

Προκειμένου να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα που προβλέπει ο νόμος, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση –μέσω της σχετικής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ- μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου που λήγει η προθεσμία.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, ειδικά για τον ΟΓΑ, «επέρχεται τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν. 4144/2013 και οι οφειλέτες δικαιούνται απονομή σύνταξης λόγω γήρατος εφόσον υπαχθούν σε ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών, έχουν ήδη συμπληρώσει ή πρόκειται να συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31.12.2019 και η οφειλή τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000€».

Οι παραπάνω οφειλές καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 120, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης για τον ΟΓΑ, τα 30 ευρώ.

Η υποχρέωση καταβολής καθορίζεται ως εξής:

α. Έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, ο οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις της ρύθμισης σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 11.

β. Από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης:

  • Αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων της ρύθμισης.
  • Οι δόσεις που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την έκδοση απόφασης, παρακρατούνται αθροιστικά από το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται αναδρομικά για το διάστημα αυτό.
  • Οι επόμενες δόσεις, παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης κάθε επόμενου μήνα από αυτόν της έναρξης καταβολής της σύνταξης.
  • Ειδικά κατά την περίοδο χορήγησης προσωρινής σύνταξης, από τη σύνταξη παρακρατούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στο ελάχιστο ποσό δόσης, όπως προαναφέρθηκαν. Η διαφορά μεταξύ του ποσού της οφειλόμενης δόσης και του ήδη παρακρατηθέντος ελάχιστου ποσού δόσης, παρακρατείται αθροιστικά από το ποσό της οριστικής σύνταξης που καταβάλλεται αναδρομικά για το διάστημα αυτό.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here