Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Στο Βόλο σήμερα την 6η
του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 12.00’,
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 και 2 του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως
του Κ.Ο.Κ.» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/2007 (Α-50).
2. Το υπ΄ αριθ. 8898 από 12-12-2019 Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την
αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό.
3. Την υπ’ αριθ. 5401/20/19242 από 03-01-2020 Διαταγή της ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας.
4. Την υπ’ αριθ. 1244/20/26067 από 03-01-2020 Διαταγή της Α.Ε.Α./Δ.Γ.Α..
5. Το υπ’ αριθ. 34 από 03-01-2020 έγγραφο του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής
Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με το συνημμένο α.α: 01/2020 Έκτακτο Δελτίο
Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ.
6. Την υπ’ αριθ. 2501/1/249-α από 04-01-2020 Απόφασή μας.
7. Την ανάγκη για την μερική άρση της επιβολής περιοριστικών μέτρων στην
κυκλοφορία των φορτηγών ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου στο ρεύμα
κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη του τμήματος του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε., από τη
Χ/Θ 261+280 (όρια με Ν. Φθιώτιδας) έως τη Χ/Θ 321+580 (όρια με Ν. Λάρισας),
καθώς και στο λοιπό εθνικό οδικό δίκτυο, από την 12.00’ ώρα σήμερα 06.01.2020
(Δευτέρα), με σκοπό τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας, την
βέλτιστη διαχείριση της κυκλοφορίας, την μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων
καθώς και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, λόγω των νεότερων
στοιχείων και της επικρατούσας κατάστασης.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1ο:
Τη μερική άρση της επιβολής του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των
φορτηγών ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς
Θεσσαλονίκη του τμήματος του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε. από τη Χ/Θ 261+280
(όρια με Ν. Φθιώτιδας) έως τη Χ/Θ 321+580 (όρια με Ν. Λάρισας) και στο
λοιπό εθνικό οδικό δίκτυο εδαφικής δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Μαγνησίας, από την 12.00’ ώρα σήμερα 6.1.2020 (Δευτέρα).
Ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5
τόνου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα του τμήματος του οδικού άξονα
Π.Α.Θ.Ε. από τη Χ/Θ 321+580 (όρια με Ν. Λάρισας) έως τη Χ/Θ 261+280 (όρια
με Ν. Φθιώτιδας), σύμφωνα με την υπό στοιχείο (6) ανωτέρω σχετική
Απόφασή μας.
Άρθρο 2ο:
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του
άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.» όπως τροποποιήθηκε
με τον Ν. 3542/2007 (Α-50).
Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε.
Μαγνησίας.
• Της παραπάνω απόφασης απαγόρευσης κυκλοφορίας εξαιρούνται:
α) Τα οχήματα οδικής βοήθειας
β) Τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν αλάτι
γ) Τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης (ΕΚΑΒ, Π.Υ.).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Βασίλειος Κων. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here