Σε συνέχεια επικοινωνίας με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Καφετεριών – Μπαρ Αναψυκτηρίων και Καταστημάτων Εστίασης Νομού Μαγνησίας αναφορικά με τις υποχρεώσεις ως προς τα οικονομικά ανταλλάγματα των επιχειρήσεων που βρίσκονται εντός χερσαίας ζώνης λιμένος, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, στάθηκε στα μέτρα που έχει υλοποιήσει η Κυβέρνηση όλη αυτή την περίοδο, καθώς και στη σχετική τροπολογία για τα οικονομικά ανταλλάγματα από επιχειρήσεις σε χερσαία ζώνη λιμένος. Συγκεκριμένα, ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος ανέφερε τα εξής: 

«Η Κυβέρνηση και, δη, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μεριμνούν ώστε τα μέτρα στήριξης προς τις επιχειρήσεις να αφορούν και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός χερσαίας ζώνης λιμένος, περιλαμβάνοντας, δηλαδή, και τις επιχειρήσεις στην παραλία του Βόλου. Προς αυτή την κατεύθυνση, παράλληλα με τα μέτρα που ελήφθησαν κατά την πρώτη περίοδο των αυστηρών περιορισμών λόγω της πανδημίας (μέχρι και τον Μάιο του 2020), θεσμοθετήθηκαν τα παρακάτω:

  • Οι παραχωρησιούχοι δικαιώματος χρήσης χώρων ζώνης λιμένα προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού -όπως προκύπτει με Απόφαση Υπουργού Οικονομικών- απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος για τους μήνες κατά τους οποίους πλήττονται, αρχής γενομένης από τον μήνα Ιούνιο 2020 και το αργότερο έως και τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 (βλ. άρθρο 16, ν. 4728/2020).
  • Οι παραχωρησιούχοι δικαιώματος χρήσης χώρων ζώνης λιμένα προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού -όπως προκύπτει με Απόφαση Υπουργού Οικονομικών- δύνανται να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής μέρους του οικονομικού ανταλλάγματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος για τους μήνες κατά τους οποίους πλήττονται, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Για την εφαρμογή της πρόβλεψης αυτής απαιτείτο σχετική απόφαση του διοικητικού οργάνου του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα (βλ. άρθρο 16, ν. 4728/2020).

Παράλληλα, τη Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020, κατατέθηκε τροπολογία, σε στενότατη συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με πρόβλεψη απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής του 40% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νέα διάταξη:

  • Οι παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού -όπως προκύπτει με Απόφαση Υπουργού Οικονομικών- απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος για τους μήνες κατά τους οποίους πλήττεται, αρχής γενομένης από τον μήνα Νοέμβριο 2020.

Επιπρόσθετα, μια και οι συγκεκριμένες προβλέψεις δημιουργούν επιπλέον πίεση στα έσοδα των οργανισμών λιμένος, έχει ήδη προβλεφθεί από το Υπουργείο Οικονομικών η συμπερίληψη των οργανισμών λιμένος στους δικαιούχους του χρηματοδοτικού εργαλείου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ώστε να λάβουν της σχετικής στήριξης. Ειδικότερα, η συμμετοχή των οργανισμών λιμένος προβλέφθηκε τόσο στον τρίτο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, που αφορούσε την περίοδο Ιουνίου-Αύγουστου 2020, όσο και στον τέταρτο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, που αφορούσε την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2020. 

Συνεπώς, με βάση τα προαναφερθέντα μέτρα μείωσης του οικονομικού ανταλλάγματος, όσο και στήριξης των οργανισμών λιμένος από την υλοποίηση αυτών, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων που βρίσκονται εντός χερσαίας ζώνης λιμένος για να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού, σε συνεργασία πάντα με το αρμόδιο Υπουργείο και τους οργανισμούς λιμένος».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here