Την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομικών η απόφαση για τη συγκρότηση σε σώμα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) και σε ένα περίπου μήνα αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης του νέου της Προέδρου. Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών έχει δρομολογήσει τη μεταρρύθμιση της ΟΚΕ.

«Σκοπός του Υπουργείου Οικονομικών είναι να ενδυναμώσει την ΟΚΕ και μέσω αυτής, να ενισχύσει την κοινωνική συνεννόηση πάνω σε σημαντικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία, καθώς θεωρούμε ότι η κοινωνική συνεννόηση είναι προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη με μεγάλο ορίζοντα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος συμπληρώνει: «Έχουμε υπογραμμίσει από την πρώτη στιγμή τη σημασία της κοινωνικής συνεννόησης. Ειδικότερα, τον Οκτώβριο του 2018 -και έπειτα από πρόσκληση της ίδιας της ΟΚΕ- πραγματοποιήσαμε μελέτη για τη διαΝΕΟσις με τον Γιώργο Οικονομίδη, καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετικά με τον εντοπισμό των βασικών πεδίων στα οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί σύγκλιση των κοινωνικών εταίρων, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΟΚΕ σε μία ευρεία προσπάθεια επίτευξης κοινωνικής συνεννόησης για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας. 

Έτσι, δύο χρόνια μετά, έχοντας αναλύσει τις προοπτικές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΟΚΕ, έχοντας μελετήσει όλα τα δεδομένα και τις επιλογές και υπό την καθοδήγηση του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, προχωράμε τη διαδικασία μεταρρύθμισης του καθεστώτος της ΟΚΕ, προκειμένου να ενισχύσουμε τόσο τον ρόλο της, όσο και τις δυνατότητές της, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στους στόχους της για την επίτευξη κοινωνικής συναίνεσης και την βελτίωση του κοινωνικού κεφαλαίου της χώρας μας. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Οικονομικών έχει καταγράψει καλές πρακτικές από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), έχει μελετήσει το επιτυχημένο μοντέλο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και συνεργάζεται στενά με την ίδια την ΟΚΕ, ούτως ώστε να εντοπίσει επακριβώς τις ανάγκες της, πιθανές ελλείψεις και αδυναμίες, καθώς και το πλαίσιο για την αποτελεσματική αναβάθμισή της. Βάσει των ανωτέρω, το Υπουργείο Οικονομικών εστιάζει τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση σε τρεις βασικούς άξονες:

Πρώτον, η ενίσχυση του θεσμικού ρόλου της ΟΚΕ, με παρεμβάσεις για την αποσαφήνιση και διεύρυνση του πεδίου δραστηριοποίησής της κατά την παραγωγή κρίσιμων νομοθετικών ρυθμίσεων. Η στοχευμένη αναθεώρηση του ιδρυτικού νόμου της ΟΚΕ θα επιδιώξει την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς της και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των οργάνων της, με γνώμονα τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του θεσμού και της διαφάνειας. 

Δεύτερον, ο εκσυγχρονισμός και ενδυνάμωση του οργανωτικού πλαισίου της ΟΚΕ, μέσα από πρωτοβουλία για σαφή καθορισμό του κορμού των υπηρεσιών της, με στόχο τη βελτίωση της οργάνωσης και στελέχωσής της ως βασική προϋπόθεση για να ανταποκριθεί στον απαιτητικό της ρόλο.

Τρίτον, η ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας της ΟΚΕ, με στόχο να της δοθεί η δυνατότητα να παρεμβαίνει γρήγορα και αποτελεσματικά στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, να εκφράζει εγκαίρως γνώμη αναφορικά με τις αναδυόμενες τάσεις στην κοινωνία και την οικονομία και να διατηρεί τη διασύνδεσή της τόσο με τα ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα κοινωνικών εταίρων όσο και με τις εγχώριες δυνάμεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο».

Η ΟΚΕ συστάθηκε το 1994 και κατοχυρώθηκε συνταγματικά με την αναθεώρηση του 2001. Βασικό της έργο είναι η διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης σε θέματα ιδιαίτερης σπουδαιότητας, που σχετίζονται με την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της χώρας. Με τις προτάσεις της και τις γνωμοδοτήσεις της, η ΟΚΕ επιχειρεί τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους ή την ελαχιστοποίηση των πιθανών παρενεργειών από την άσκηση των επιμέρους αποφάσεων της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας. Απαρτίζεται από τρεις ομάδες, με την πρώτη να εκπροσωπεί τους εργοδότες, η δεύτερη τους εργαζομένους και η τρίτη λοιπές οργανώσεις, όπως οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι ενώσεις καταναλωτών, η Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ, περιβαλλοντικές οργανώσεις, το ΤΕΕ κά. Ωστόσο, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της κρίσης, η ΟΚΕ αντιμετώπισε αρκετές προκλήσεις στην ομαλή λειτουργία της.

Η μελέτη του 2018 της διαΝΕΟσις με τίτλο «Υπάρχει περιθώριο για κοινωνική συνεννόηση; Σε κρίσιμους τομείς οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας» είναι διαθέσιμη εδώ: https://bit.ly/3a2xYQ9

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here