Καλείστε να προσέλθετε  στην 12η   Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 22η  του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Μ. Δευτέρα και ώρα 12.00΄ μ.  για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

 1. 3η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.
 2. 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικον. έτους 2019.
 3. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού κληροδοτήματος Ευάγγελου Αργυρόπουλου, οικον. έτους 2018.
 4. Εξειδίκευση  πίστωσης για την αποζημίωση πληρεξουσίου δικηγόρου σε δικαστική υπόθεση υπαλλήλων του Δήμου.
 5. Εξειδίκευση  πίστωσης για την αποζημίωση συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου του κληροδοτήματος Μαρίας Κυριάκου.
 6. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Κέντρου Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών στο Δημοτικό δάσος «Κουρί » Δ. Αλμυρού.
 7. Διαγραφές οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.
 8. Έγκριση ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμυρού.
 9. Συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα « Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων , για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης των αποφοίτων σχολικού έτους 2019-2020».
 10. Έγκριση διοργάνωσης του 11ου Παγκόσμιου  Συνεδρίου και Αντάμωμα Θεσσαλών σε συνεργασία με την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» και εξειδίκευση  πιστώσεων.
 11. Αποδοχή της ένταξης & χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στη θέση «Πλατάνια Ρέμα – Γαλή Κονάκια – Βράχος» της Δ.Κ. Αλμυρού».
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική Οδοποιία  Δήμου Αλμυρού 2018».
 13. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «έργα πυροπροστασίας Δήμου Αλμυρού 2018».
 14. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δέντρου σε πεζοδρόμιο στην οδό 17ης Αύγουστου με Παυλου Μελά στον Αλμυρό.
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος κας Τσούμα Ιωάννας για τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων επί της οδού Μπαλτατζή μεταξύ Φιλελλήνων και Όθρυος.

 

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Καλλές

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here